Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så tar vi tillbaka kontrollen över brottsligheten

Ulf Kristersson, partiledare (M).
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Johan Forssell, rättspolitisk talesperson (M).
Foto: SVEN LINDWALL
Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad (M).

Sverige har förlorat kontrollen över brottsligheten. Medan våldet blir allt grövre blir förövarna allt yngre. Om inte kraftfulla åtgärder sätts in nu riskerar tusentals barn och unga att få sin framtid förstörd, och fler oskyldiga få sätta livet till, skriver Ulf Kristersson, Johan Forssell och Anna König Jerlmyr (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I dag presenterar Moderaterna det mest omfattande preventionsprogrammet på decennier, för att mer effektivt kunna förebygga brottslighet och sociala problem. Sammantaget 52 konkreta förslag – en uppgift för varje vecka under nästa år – som vi vill genomföra efter en valseger. Förslagen ryms inom fyra större block.

Fler barn måste omhändertas

För det första: Understryk föräldraansvaret och gå in tidigare och tydligare när det inte räcker till. I grunden är uppgiften att fostra barn till goda samhällsmedborgare familjens uppgift. Föräldrar har stor frihet – men också stort ansvar. Om en förälder vägrar att samarbeta med socialtjänsten för att insatser ska fungera, bör till exempel försörjningsstödet kunna dras in. 

Att i tid fånga upp barn och unga på glid är inte en fråga om vackra ord eller till intet förpliktigande välvilja.

Men det finns också situationer där barnet skolas in i en kriminell livsstil av sin egen familj. I dessa fall måste lagen ändras så att fler barn kan omhändertas enligt LVU. Socialtjänsterna ska i sin tur stärkas för att kunna stå emot hot, desinformation och misstänkliggöranden som i dag försvårar deras viktiga arbete. Vi vill även införa en möjlighet till särskilda utegångsförbud under helger och kvällar, med elektronisk övervakning för unga i riskzonen. Unga som placeras på ungdomshem bör ges en utbildningsplikt för att få en bättre väg ut ur kriminalitet, och in i gemenskapen på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Utöka undervisningstiden

För det andra: Den allra viktigaste förebyggande insatsen är en bra skolgång. Inte minst för barn som har det tufft hemma är egna kunskaper helt avgörande. Men i dag är läroplanen utformad på ett sätt som slår ut många av de barn som behöver skolan allra mest. Svårbegripliga bedömningskriterier och för lite tonvikt vid mätbara faktakunskaper ökar betydelsen av att ha högutbildade föräldrar och skapar onödig stress. Ska skolan kunna kompensera för en tuffare social bakgrund behöver undervisningstiden utökas och alla kommuner erbjuda läxhjälp, lovskola eller extra studietid för de elever som riskerar att halka efter. Hotfulla elever ska flyttas och särskilda jourskolor finnas för tillfälliga avskiljanden av våldsamma elever.

Fler måste lära sig svenska

För det tredje: Kraven på integration måste gälla även den enskilde. Inte minst gäller det viljan att lära sig svenska. För vuxna handlar det om att förse SFI med tydliga krav på att verkligen lära sig svenska och med en bortre tidsgräns, samt att alla genomgår en ordentlig samhällsorientering med fokus på grundläggande svenska lagar, regler och värderingar. Arbetslinjen måste gälla även de som har kommit till Sverige. Med ett bidragstak och med sänkta skatter för dem med lägre inkomster, kommer det alltid att löna sig bättre att ta ett jobb än att fortsätta leva på bidrag. Moderaterna vill också införa en obligatorisk språkförskola från tre års ålder för barn som inte kan tillräcklig svenska och stärka läxfritids för lågstadiebarn i utsatta områden.  

Bryt drogmissbruk

För det fjärde: Förebygg och bryt drogmissbruk. Droghandeln är en vanlig väg in i kriminalitet för unga, men arbetet mot narkotikan kan inte stanna vid rent brottsbekämpande åtgärder. Barn och unga som kommer i kontakt med narkotika eller som är i riskzonen för att hamna i missbruk måste fångas upp tidigt med snabba och tydliga insatser.  Moderaterna vill även att missbrukare i större utsträckning ska dömas till vård mot sitt missbruk i stället för att få böter de ändå sällan kan betala. Fler socialarbetare ska finnas på fältet utanför kontorstid och överförskrivningen av narkotikaklassade läkemedel förhindras.

Vi är övertygade om att de kraftfulla förslag som presenteras i vår rapport, i kombination med tidigare och tydligare reaktioner när unga ändå begår brott, kommer att få effekt. Här finns verktyg för att på allvar förebygga våld och otrygghet och bryta den kedja som innebär att föräldrars sociala problem och kriminalitet vandrar vidare i generationer. Lyckas vi inte med det, kommer vi aldrig att få bukt med den oroväckande utveckling som vi ser, inte minst i landets parallellsamhällen. Och då sviker vi det löfte som ett progressivt välfärdsland måste kunna erbjuda alla sina medborgare. Att i tid fånga upp barn och unga på glid är inte en fråga om vackra ord eller till intet förpliktigande välvilja. Det är den kanske viktigaste framtidsinvesteringen vårt land kan göra. 


Av Ulf Kristersson

Partiledare (M)

Anna König Jerlmyr

Finansborgarråd i Stockholms stad (M)  

Johan Forssell

Rättspolitisk talesperson (M)

0