Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så stoppar vi döden på jobbet

Tragedierna måste få ett slut. Det är inte bara dödsfallen som ökar, även antalet anmälningar om arbetsplatsolyckor har ökat, skriver Ali Esbati och Ciczie Weidby. Foto: FANNI OLIN DAHL/TT
Ali Esbati är arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Foto: DENNY LORENTZEN
Ciczie Weidby är riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

När Alliansen styrde togs en rad beslut som försämrade förutsättningarna för att motverka dödsfall i arbetslivet.

Nu dör allt fler på jobbet. Vänsterpartiet har tre förslag för att vända utvecklingen, skriver Ali Esbati och Ciczie Weidby. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | ARBETSMARKNAD. ”En man i 60-årsåldern har omkommit i en arbetsplatsolycka vid järnvägen”, ”En kvinna avled under natten till lördag efter en klämolycka”, ”En man har dött efter att ha blivit överkörd av en lastmaskin.”

Så har det låtit i nyheterna de senaste veckorna. Bakom varje rubrik finns en tragedi. Det är någon som inte kommer hem till sin partner på kvällen, ett barn som inte får höra sin mamma eller pappa läsa god natt-sagor, en arbetsplats där en av platserna runt fikaborden plötsligt står tom. Hittills har november månad varit mörk. Varje rubrik lägger ytterligare en pinne till den statistik som visar att antalet dödsolyckor på våra arbetsplatser har ökat de senaste tre åren: 2016 omkom 45 personer, 2017 omkom 55 personer. 

Obehagligt trendbrott

Dessa tragedier måste få ett slut. För det är inte bara dödsfallen som ökar, även antalet anmälningar om arbetsplatsolyckor har ökat. Tack vare ett gediget arbetsmiljöarbete såg vi länge en kraftig och glädjande nedgång av både dödsolyckor och tillbud, men nu är vi i inne i vad som ser ut att vara ett obehagligt trendbrott. Det är hög tid att vända utvecklingen – ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö på jobbet.

De senaste fyra åren har Vänsterpartiet och S-MP-regeringen hanterat Alliansens skadeverkningar.

Arbetsplatsolyckor har ofta har sin grund i en allmänt osäker arbetsmiljö, bristande rutiner, fler underentreprenörer, ändrade arbetsförhållanden och pressade tidsramar. Politiken har en viktig roll för att förbättra arbetsmiljön och minska antalet arbetsplatsolyckor. Genom politiska beslut kan vi sätta ramarna för hur arbetslivet och arbetsmiljön ska utvecklas. Huvudansvaret för en bra arbetsmiljö ligger dock på arbetsgivaren.

 

LÄS MER: När barnen går hungriga ökar vinsten i välfärden 

 

Alliansens skadliga politik

Under Alliansens tid vid makten togs en rad beslut som försämrade förutsättningarna att bedriva ett effektivt förebyggande arbetsmiljöarbete: Arbetslivsinstitutet lades ner, Arbetsmiljöverkets inspektörsverksamhet skar ner kraftigt och allmän visstidsanställning infördes. Detta ledde till mindre arbetsmiljöforskning, färre kontroller av arbetsgivarnas arbetsmiljöarbete och fler personer med otrygga jobb. Regler för arbetskraftsinvandring och subventionerade anställningar, som var generösa mot mindre nogräknade arbetsgivare, men skapade osäkerhet och rättslöshet hos de arbetande, gjorde saker än värre. Sammantaget försämrades därmed förutsättningarna att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete och motverka arbetsplatsolyckor och dödsfall i arbetet. 

 

LÄS MER: Pinsamt, högern – alla utom ni ser problemen med skolmarknaden

 

De senaste fyra åren har Vänsterpartiet och S-MP-regeringen hanterat Alliansens skadeverkningar. Vi har inrättat en ny myndighet för arbetsmiljökunskap, tillfört mer resurser till Arbetsmiljöverket och stärkt skyddsombudens verksamhet. Vi har inlett krafttag mot skumraskföretag där arbetsmiljön ofta är det första som man tummar på. 

Tre konkreta förslag från V

Men mer behöver göras för att förbättra arbetsmiljön och minska antalet arbetsplatsolyckor. Vänsterpartiet har tre konkreta förslag:

För det första vill vi tillföra mer resurser till Arbetsmiljöverket. Därigenom kan vi öka antalet arbetsmiljöinspektioner, såväl annonserade som oannonserade, och sätta press på arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljöansvar.

För det andra vill vi stärka skyddsombuden. Det arbete de utför för att förebygga arbetsplatsolyckor är helt avgörande. Vi vill därför dels utöka tillträdesrätten för de regionala skyddsombuden så att de får rätt att verka på en arbetsplats även om det inte tillfälligtvis finns någon medlem där, dels garantera skyddsombudens rätt till utbildning.

För det tredje vill vi att det som huvudregel ska ställas krav på att maximalt två led av underentreprenörer får användas vid offentlig upphandling. Därigenom kan vi motverka de brister i arbetsmiljö och arbetsvillkor som ofta präglar de långa underentreprenadskedjorna där många olyckor och dödsfall inträffar.

Genom dessa och andra åtgärder kan vi vända den negativa utvecklingen, minska antalet arbetsplatsolyckor och förbättra arbetsmiljön på landets arbetsplatser.

 

Av Ali Esbati

Arbetsmarknadspolitisk talesperson (V) 

Ciczie Weidby 

Riksdagsledamot (V)