Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så skapar vi tryggare vård i hela Sverige

Annie Lööf och Christer Jonsson presenterar fyra förslag för att stärka vårdpersonalen: ”Det skulle hela samhället tjäna på”.
Foto: Isabell Höjman/TT
Centerns partiledare Annie Lööf.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Christer Jonsson (C), regionråd i Kalmar län och partistyrelseledamot.

Medarbetarna i vården och omsorgen är en av samhällets viktigaste resurser. Under alltför lång tid har de tvingats arbeta utan tillräckligt bra förutsättningar. Det är hög tid att ändra på det, skriver Annie Lööf och Christer Jonsson, Centerpartiet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sjukvården finns med oss under hela livet, från BB till äldreomsorg. Den ska alltid finnas tillgänglig när du behöver den. Sverige har idag en sjukvård i världsklass, men det finns mycket kvar att göra för att säkerställa en trygg vård i hela landet med hög tillgänglighet.

Det är vårdens medarbetare som bär det stora ansvaret att ta hand om oss när vi är sjuka. Under pandemin har blickarna riktats mot alla hjältar som fått jobba övertid, under extrem press och oro om deras och deras familjers hälsa. Medarbetarna i vården och omsorgen är en av samhällets viktigaste resurser. 

Under alltför lång tid har de tvingats arbeta utan tillräckligt bra förutsättningar. Det är hög tid att ändra på det. Ett viktigt första steg är att se till att medarbetarna får bättre arbetsvillkor. Då skulle också fler vilja ta en anställning. Det skulle hela samhället tjäna på.

Därför föreslår Centerpartiet:

Max 25 medarbetare per chef

1. Medarbetare inom vården och omsorgen har rätt till närvarande chefer som kan ge stöd. Idag kan vi se att i kvinnodominerade sektorer har varje chef betydligt fler medarbetare än i manliga sektorer. Detta påverkar ledarskapet och verksamheten negativt. Det är viktigt med närvarande ledarskap för medarbetare men också för möjligheten att kunna leda verksamheten. 

Välfärden behöver en stark styrning – men den behöver också tillit till sina kompetenta medarbetare.

Vi vill därför sätta ett mål på maximalt 25 medarbetare per chef i välfärdsverksamhet och inrätta en obligatorisk chefsutbildning för ledare i hälso- och sjukvården, och äldreomsorgen. Ju mer ohållbar situationen blir för en arbetsledande chef, ju färre vill söka sig till ett sådant uppdrag. På motsvarande sätt blir situationen för den som arbetar under chefen sämre när chefen inte hinner med att vara närvarande.

Fler sjuksköterskor

2. Medarbetare inom vården ska få fler kollegor då det råder stor personalbrist i vissa yrkesgrupper. Därför vill vi att det ska göras en nationell satsning på utbildning av fler sjuksköterskor, specialiserade inte minst inom geriatrik. Det är statens uppgift att se till att utbildningarna dimensioneras för de behov som finns ute i regionerna och kommunerna.

Fortbildning

3. Alla medarbetare ska få möjligheter att öka sina kunskaper och utvecklas i sina yrken. De som arbetar i ett legitimationsyrke eller har en reglerad yrkestitel i hälso- och sjukvården ska garanteras möjligheter till fortbildning. Idag har en sjuksköterska rätt till fortbildning, men inte en undersköterska. Fortbildning under ett yrkesliv spelar stor roll för att öka kvaliteten för patienter och brukare. 

Den som har en legitimation, exempelvis en läkare eller sjuksköterska, har en skyldighet att bidra till sin fortbildning. Men lika viktigt måste det vara att arbetsgivare ska ha en skyldighet att även ge möjligheter till det för alla yrkesgrupper inom vården. Framförallt handlar det om att garantera tillräckligt med tid i den anställdes scheman.

Ökad tillit

4. Medarbetare i vård och omsorg ska få bättre möjligheter att göra sina jobb. För att utveckla hälso- och sjukvården ska välfärden styras mer utifrån tillit. Tillit till att kunniga och utbildade medarbetare vill utföra sina arbeten, utan att detaljstyras. Så skapas en arbetsmiljö som tillåter nya initiativ och flexibilitet där människor vill jobba och tillåts växa på sina arbetsplatser. Det ska finnas en bättre balans mellan tillit och kontroll. Välfärden behöver en stark styrning – mot bland annat kvalitets- och tillgänglighetsmål. Men den behöver också tillit till sina kompetenta medarbetare att få använda sina kunskaper för att nå dessa mål.

Medarbetarna är vårdens och omsorgens viktigaste resurs. Centerpartiet vill göra mer för att stärka möjligheten till ett bättre chefskap, fler kollegor och ökade möjligheter till fortbildning. Så skapar vi en tryggare vård och omsorg i hela landet.


Av Annie Lööf (C)

Partiledare

Christer Jonsson (C) 

Regionråd i Kalmar län och partistyrelseledamot