Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så ska vi bygga upp det moderna Sverige

Lena Adelsohn Liljeroth och Christer Larsson.

Sveriges arkitekturpolitik är föråldrad. Sverige behöver en ny politik för modern arkitektur, form och design, skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

De allra flesta av oss lever större delen av våra liv i miljöer som skapats och byggts av människor snarare än av naturen. Det gäller bostadshusen vi bor i, kontoren och företagen vi arbetar i, parker och grönområden som vi tillbringar vår fritid i. Städer formar på så vis genom sina gator, kvarter, områden och också vår livskvalitet, våra möjligheter och våra vanor.

Trots att utvecklingen inom många områden går framåt så finns det problem och utmaningar i hur vi bygger dessa miljöer. Bostadsbristen måste byggas bort när allt fler väljer att flytta in till städerna, vi måste använda material som håller för tidens tand, se till att våra städer inte skadar miljön, och inte minst ta vara på det som får människor att uppskatta sin omgivning: arkitekturens skönhetsvärden.

Detta kan verka som själklara målsättningar men det blir allt tydligare att mer behöver göras för att driva utvecklingen åt rätt håll. Både arkitekter och bostadsbyggare vittnar om att det finns många frågor att ta i tu med. Vi måste kunna förvänta oss mer av det vi bygger - både i fråga om kvalitet och estetik. Städer måste växa genom att bygga så att områden växer ihop - snarare än isär.

Genom att omvärlden och ekonomin har förändrats och globaliserats har människor också helt nya behov och levnadsmönster. Människor är mer rörliga, de reser, arbetar och lever i dag på sätt som ställer nya krav på stadsplanering, transporter och service. Svenskarna blir också äldre och lever allt längre. Det innebär att fler kommer att efterfråga såväl design i sin vardag som bostäder som är anpassade till deras behov. Därutöver vet vi att miljöfrågorna är helt avgörande för vår framtid.

Det behövs ett samlat tag för att lyfta dessa och många andra frågor. Men den arkitekturpolitik som gäller i Sverige i dag har närmare 20 år på nacken. Den rymmer förvisso målsättningar som fortfarande är giltiga, som att kvalitet och skönhetsaspekter inte ska underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Ett annat mål är att intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning och offentlig miljö ska stärkas.

Det är dock ofrånkomligt att den befintliga politiken som antogs för nästan 20 år sedan nu måste förnyas. En modern arkitekturpolitik måste fånga förändringen i vår samtid, men också vara relevant och känd så att den kan vara en ledstjärna.

I dag tillsätter regeringen därför en utredning för att föreslå en ny politik för arkitektur, form och design. Uppdraget är att ta ett helhetsgrepp på våra gestaltade livsmiljöer - det gäller alltifrån god och hållbar design i vardagen till arkitektur och städer anpassade till framtidens villkor.

Stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson utses som särskild utredare och får i uppdrag av regeringen att i nära kontakt med relevanta aktörer inom offentlig och privat sektor:

Föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan utformas utifrån en bedömning av områdets framtida utmaningar och hur arkitektur, form och design kan få ett ökat genomslag inom berörda samhällsområden.

Beskriva hur en politik för arkitektur, form och design utformats i några för Sverige relevanta länder och vilka lärdomar som kan dras för utformningen av en ny svensk politik för området.

Analysera och föreslå insatser för att öka möjligheterna för berörda aktörer att utveckla samverkan och dialog.

Analysera de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken och vid behov föreslå nya mål.

I dag tar vi ett angeläget steg för att utforma en ny politik som utgår från den enskilda människans behov och möjligheter.

Med goda livsmiljöer, attraktiva städer, nya företag och fler jobb kan en ny politik för arkitektur, form och design göra Sverige till ett än mer attraktivt land att leva och verka i.

Lena Adelsohn Liljeroth, M, är kulturminister

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!