Så ska samhället ställa upp för pensionärerna

Margareta Pålsson, ordförande Moderata seniorer, och Maria Malmer Stenergard, skattepolitisk talesperson (M)

Svenskarna lever allt längre och och hälsosammare liv. 

Det ställer krav på pensionerna för de omkring två miljoner pensionärer som finns i vårt land och på att samhället finns där när vi behöver det, skriver Margareta Pålsson och Maria Malmer Stenergard (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det är ingen slump att vi inleder vår nationalsång med ”Du gamla, du fria”. Sverige är ett fritt och fredligt land. Trygghet och frihet har präglat oss och gjort vårt land framgångsrikt. Sverige ska finnas där för den som behöver det. Det innebär även att det ska finnas ekonomisk trygghet för den som drar sig tillbaka efter att ha jobbat ett helt yrkesliv.

I dag lever alldeles för många pensionärer, däribland många kvinnor, på en alldeles för låg ersättning. Det finns inga snabba lösningar för hur vi drastiskt ska kunna förbättra ekonomin för pensionärer. Den som påstår det söker bara billiga poänger. 

På kort sikt är det mest effektiva att sänka skatten för pensionärer. På längre sikt är det nödvändigt med den arbetslinje som vi moderater driver. Ju fler som jobbar, desto bättre pensioner. Därutöver föreslår vi nu en omfattande RUT-reform för dem som är över 70 år.

1. Sänkt inkomstskatt för pensionärer. 

I vårt budgetförslag föreslår vi sänkt skatt för pensionärer. Vi riktar vår skattesänkning särskilt till dem med lägst pensioner, upp till en årsinkomst på 360 000 kronor. För 1,4 miljoner pensionärer motsvarar detta en plånboksförstärkning på upp till 2 500 kronor per år. Det är ett träffsäkert och bra sätt att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för seniorer.

Att fler jobbar längre gynnar både den enskilde och samhället. För den som vill och kan arbeta längre, vill vi göra det mer lönsamt att göra så. Därför sänker vi skatten för dem som jobbar längre. Den som är 65 år och jobbar har redan i dag lägre skatt. Vi vill att det ska gälla redan från 64 års ålder. Vi sänker också den särskilda löneskatten för äldre, som Alliansen tog bort men som regeringen har återinfört. Sänkningen av löneskatten minskar kostnaden och ökar drivkraften för arbetsgivaren att behålla erfaren arbetskraft.

2. Arbetslinje framför bidragslinje. 

Det finns många skäl att vara kritisk till den bidragslinje som regeringen driver, men att bidragslinjen långsiktigt riskerar att skada pensionerna är ett av de yngsta skälen. Vi driver vår arbetslinje för att det ökar våra gemensamma resurser till vård, skola och omsorg. Och till pensionerna. Vi föreslår bland annat bidragstak, så att man inte kan tjäna mer på bidrag än på ett jobb, sänkt skatt på låga inkomster, satsningar på lärlingsutbildningar och ökade resurser till skolan.

3. Generöst RUT-avdrag för alla över 70. 

I somras fyllde rutavdraget tio år. Genom åren har rutreformen skapat många jobb och underlättat vardagen för många. 2016 halverade regeringen taket i rutavdraget, från 50 000 kronor per år till 25 000 kronor per år. Alliansen är överens om att höja taket till 75 000 kronor. Därutöver vill vi förenkla gränsdragningen för vilka tjänster som ska omfattas av avdraget och göra om det till ett hemavdrag för dem som är 70 år eller äldre. Vi vet att det finns en stor efterfrågan bland äldre på olika typer av enklare tjänster som kan utföras i hemmet. Det kan handla om att någon kör skräp till tippen eller flyttar en tung möbel, för att nämna ett par exempel.

Vi blundar inte för problemen. Vi vet att många pensionärer har det alldeles för knapert. Det duger inte när man har gjort rätt för sig ett helt liv. Man ska ha rätt till en trygg tid som senior. Vi föreslår nu sänkt skatt, fler i arbete och en RUT-reform för 70 plus. Vi kommer att fortsätta lägga förslag för att fler pensionärer ska få en tryggare och friare tillvaro.


Margareta Pålsson

Ordförande Moderata seniorer

Maria Malmer Stenergard

Skattepolitisk talesperson (M)