Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Så kan nästa regering knäcka gängens makt

Poliser på plats efter cafédådet i Rinkeby i december 2016, då två unga män sköts ihjäl. Att skärpa straffen är ett slag i luften om inga brott klaras upp, skriver Alliansens rättspolitiska talespersoner.Foto: ALEX LJUNGDAHL
Tomas Tobé är rättspolitisk talesperson för Moderaterna.Foto: JENS CHRISTIAN
Johan Pehrson är rättspolitisk talesperson för Liberalerna.Foto: CORNELIA NORDSTRÖM
Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson (KD).Foto: KRISTDEMOKRATERNA
Johan Hedin, rättspolitisk talesperson (C).Foto: PRESSBILD

Alliansens rättspolitiska talespersoner presenterar fyra åtgärder mot våldsspiralen:

"Det är ett kraftigt underbetyg för svensk kriminalpolitik och brottsbekämpning att de kriminella gängen fått växa sig så starka."

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | BROTT & STRAFF. En av de viktigaste uppgifterna för nästa regering kommer att vara att i hela Sverige återupprätta det samhällskontrakt som bland annat gör att vi får hjälp när vi behöver det, att polisen kommer när vi utsätts för grova brott och att staten respekterar de mänskliga rättigheterna. Det kommer bland annat kräva betydande insatser för att stärka tryggheten och säkerheten i våra utsatta områden. Nära 70 procent av de som bor i utanförskapsområdena uppger att det finns kriminella personer eller grupperingar som har en inverkan på området i något avseende. Flest anger att de påverkar personer i områdena att inte vittna.

Parallella samhällsstrukturer

Oron motsvaras av den våldsutveckling vi sett under senare år. Kriminella uppgörelser med skjutvapen har blivit allt vanligare. Förra året dödades 40 personer till följd av skjutningar och tyvärr har det dödliga våldet fortsatt även i år. För Alliansen är det självklart att de kriminella gängen och de parallella samhällsstrukturer den grovt organiserade kriminaliteten för med sig ska bort – det kommer kräva att flera olika delar av samhället agerar. Fler ungdomar måste gå ut skolan med godkända betyg och åtgärder för att öka sysselsättningen för boende i de utsatta områdena måste prioriteras.

 

LÄS MER: Löfven, vad hade hänt om de mördade hette Erik?

 

Det handlar dock också om att nästa regering måste sätta in rättsstatens fulla kraft mot gängkriminaliteten. Det kräver kraftigt ökade resurser till Polisen, Åklagarmyndigheten och andra delar av rättsväsendet. Det kommer också kräva att nya arbetsmetoder prövas samt att lagstiftningen skärps. Alliansen kommer bland annat driva på i följande fyra avseenden.

Fler poliser ska anställas

I dag är polistätheten i Sverige den längsta på tio år. På många håll runtom i landet upplevs polisen som helt frånvarande. Det måste ändras. Och det är alldeles uppenbart att en långsiktig satsning på en ökad polisnärvaro behövs i de utsatta områdena. Vi vill därför kraftigt öka antalet polisanställda med minst 10 000 senast år 2024. För att kunna rekrytera så många poliser på så förhållandevis kort tid, och samtidigt behålla fler i yrket, krävs en riktad lönesatsning till landets alla poliser.

Fler poliser måste anställas. För det krävs en riktad lönesatsning, skriver debattörerna.Foto: ALEX LJUNGDAHL

Lagstiftningen mot gängkriminaliteten ska skärpas

Det är ett kraftigt underbetyg för svensk kriminalpolitik och brottsbekämpning att de kriminella gängen fått växa sig så starka. Det krävs tydligare och mer kännbara insatser mot de personer som begår brott inom ramen för kriminella gäng. Vi vill bland annat införa en särskild straffskärpningsgrund för brott som har ett samband med uppgörelser mellan kriminella grupperingar. Liknande lagstiftning finns i dag bland annat i Danmark. Syftet är enkelt. Fler gängkriminella ska sitta inlåsta under längre tid. Vi vill också införa en ny form av påföljd – vistelseförbud. Ett vistelseförbud innebär ett förbud att vistas i ett visst område under en viss tid efter ett avtjänat fängelsestraff. Det ska bland annat kunna dömas ut för personer vars brottslighet har anknytning till kriminella gäng som agerar på vissa platser – exempelvis inom ett visst bostadsområde. Syftet är helt enkelt att förhindra och försvåra för dessa individer att återvända till ett kriminellt liv.

Fler brott i gängmiljön ska klaras upp

Att skärpa straffen är ett slag i luften om inga brott klaras upp. Här är det viktigt att samhällets reaktion mot kriminella som vill skrämma vittnen till tystnad skärps samtidigt som vittnesskyddet stärks. Samtidigt är det centralt att de brottsbekämpande myndigheterna ges resurser och stöd för att vidareutveckla sin utredningsverksamhet så att fler brott kan lagföras och leda till påföljd.

Fler ska förmås lämna gängen

Det krävs ett samlat grepp i det förebyggande arbetet mot gängkriminaliteten där statens tar ett större ansvar. Socialtjänsten är inte anpassad för att hantera grovt kriminella individer. Vi vill därför inrätta en särskild enhet inom Kriminalvården för unga gängmedlemmar. Vidare vill vi se ett nationellt exitprogram för personer som vill lämna det kriminella livet bakom sig.

Sverige har förhållit sig passiv inför gängkriminalitetens utveckling alltför länge. Med hjälp av ökade resurser, tydligare prioriteringar och nya angreppssätt är det dock fullt möjligt att vända utvecklingen.

 

Av Tomas Tobé

Rättspolitisk talesperson (M)

Johan Hedin 

Rättspolitisk talesperson (C)

Andreas Carlson 

Rättspolitisk talesperson (KD)

Johan Pehrson 

Rättspolitisk talesperson (L)