Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Så ska barnen räddas från hedersförtrycket

Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT
Matilda Ekeblad, förbundsordförande MUF.

Hundratals flickor förs varje år ut ur landet för att könsstympas eller giftas bort. Varje barn som lämnar landet är ett misslyckande för det svenska samhället. 

Moderaterna presenterar i dag kraftfulla åtgärder för att stoppa resorna och rädda fler barn, skriver partiledaren Ulf Kristersson och Matilda Ekeblad, MUF.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Tusentals unga i Sverige lever under hedersförtryck. Barnen kontrolleras hårt av sina familjer och begränsas kraftigt i sin vardag och sin rätt till frihet. Många lever i skräck för fysiskt våld, att bli bortförda utomlands för att giftas bort eller könsstympas.

En nationell kartläggning visar att minst 199 personer, framför allt barn, fördes bort 2019 i en hedersrelaterad kontext. Mörkertalet bedöms dock vara högt och den faktiska siffran är med all sannolikhet betydligt högre.

Utreseförbudet används för sällan

Det här är inte ett nytt problem. I decennier har unga flickor och pojkar levt under hedersförtryck i vårt land. Svenska samhället har en stor skuld mot alla de barn som lämnats efter. Nu finns inga fler ursäkter: Vi måste göra allt i vår makt för att alla barn i Sverige ska få leva trygga liv där deras rättigheter respekteras.

Sverige är ett tolerant land, men vi ska aldrig vara toleranta mot intolerans.

Förra året blev det äntligen möjligt för socialnämnden i en kommun att ansöka om utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå äktenskap eller att könsstympas. Men lagen används sällan – bara 28 flickor har fått utreseförbud. Samtidigt fortsätter larmen om bortförda barn. Föreningen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, rapporterar att de nästan dagligen får in samtal om flickor som blivit bortförda.

Fyra förslag från Moderaterna

Moderaterna kommer nu omedelbart agera för att skydda barn i riskzon. Mer måste göras för att förhindra att barn och unga förs ut ur landet för att giftas bort, könsstympas eller ”omvändas”. Idag presenterar vi fyra förslag för att skydda fler barn

Utvidga lagen om utreseförbud

Lagen om utreseförbud begränsar sig till barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Lagen måste omgående utvidgas för att omfatta fler fall då barn förs utomlands. Det gäller omvändelseförsök på grund av sexuell läggning, ”uppfostringsresor” eller barn som är på väg att föras till ett krigsområde eller till en annan skadlig miljö.

Riv sekretesshindren

Det måste bli lättare för skola, socialtjänst och polis att dela information i brottsförebyggande syfte. Vi vill införa en ny huvudregel i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att myndigheter ska få dela uppgifter i sin verksamhet med Polisen och andra brottsbekämpande myndigheter exempelvis vid misstanke om att barn riskerar att bli bortförda i en hedersrelaterad kontext.

Stärk landets socialtjänster

Utreseförbud beslutas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden. I brådskande fall kan socialnämnden besluta om ett tillfälligt utreseförbud. Det är emellertid socialtjänsten som först kommer i kontakt med unga som riskerar att föras utomlands. Att så få utreseförbud meddelas kan delvis bero på bristande kunskaper om den nya lagstiftningen. Vi kräver därför att regeringen omedelbart kompletterar sitt uppdrag till Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck med särskilda informationsinsatser till landets alla socialtjänster.

Inför ett nationellt frånvaroregister

I dag saknas samlad statistik över hur många barn som blir bortförda. På Moderaternas initiativ röstade riksdagen i höstas för att ge Skolverket i uppdrag att införa ett nationellt frånvaroregister. Trots att det snart gått ett år sitter regeringen fortfarande på händerna. Socialdemokraternas oförmåga att gå från ord till handling drabbar de barn som riskerar att försvinna.

Sverige är ett tolerant land, men vi ska aldrig vara toleranta mot intolerans. Den utbredda hedersproblematiken är ett enormt misslyckande. I Sverige ska alla barn omfattas av samma rättigheter – oavsett kön, sexuell läggning och etnisk bakgrund. Moderaterna kommer alltid ta striden mot hedersförtryck.


Ulf Kristersson, 

Partiledare (M)

Matilda Ekeblad

Förbundsordförande MUF