Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Så kan vi minska antalet aborter

Det är vanligt att mottagningen får lika mycket betalt för ett p-pillerbesök som tar 10–15 minuter som för ett spiralbesök som kan ta 45 min, skriver fyra överläkare i gynekologi. Foto: Isabell Höjman/TT
Från vänster: Kristina Gemzell Danielsson, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi, Jan Brynhildsen, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi, Ingrid Sääv, sekr FARG (Arbetsgruppen för familjeplanering inom SFOG), överläkare, docent i obstetrik och gynekologi, med dr, överläkare i obstetrik och gynekologi och Helena Kopp Kallner, ordförande i FARG

Aborträtten hotas på flera ställen i västvärlden och den fria aborträtten i Sverige är odiskutabelt en viktig del av kvinnans frihet. 

Samtidigt har Sverige högst aborttal i Norden, och så behöver det inte vara, skriver fyra överläkare i gynekologi.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverige har en unik tillgång till rådgivning och subventionerade preventivmedel. Färsk statistik från Socialstyrelsen visar att aborterna minskat bland de yngre kvinnorna. Socialstyrelsen och vi gör en direkt koppling till ökad användning av långtidsverkande preventivmedel, spiral och stav, i gruppen.

För att kvinnor ska välja spiral och stav i större utsträckning kan inte ursäkter som ”hinns inte med” eller ”kan inte prioriteras” accepteras.

Samtidigt har Sverige högst aborttal i Norden, 19,2 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder, att jämföra med 11,0 i Danmark och 10,6 i Norge. I Sverige görs 44 procent av aborterna av kvinnor som tidigare gjort en abort, i Finland är motsvarande siffra 38 procent.  

Okunskap kring olika preventivmetoders effektivitet är stor. Risken för graviditet med långtidsverkande preventivmedel, det vill säga spiral och p-stav är långt under 1 procent eftersom de inte kräver dagligt kom-ihåg. P-piller ger ca 100 gånger fler oönskade graviditeter framför allt för de yngsta som i flera studier har visat sig ha svårast att komma ihåg att ta pillren.  

Kvinnor förtjänar bättre

För att kvinnor ska välja spiral och stav i större utsträckning kan inte ursäkter som ”hinns inte med” eller ”kan inte prioriteras” accepteras. Kvinnor förtjänar bättre. Om vi lägger resurser på insättning av spiral och stav på våra mottagningar och tidig spiral och stavsinsättning vid abort så vet vi att kvinnor inte upplever oönskade graviditeter och inte gör abort i samma utsträckning. 

Att inte anpassa sin verksamhet till dessa fynd är närmast oetiskt. Detsamma gäller preventivmedel efter förlossning. När preventivmedelsdiskussionen skjuts upp till efterkontrollen lämnas många utan någon preventivmetod alls.

Bättre kunskap om hur preventivmedel fungerar

Skillnaden i effektivitet mellan olika preventivmetoder måste bli allmänt känt. Kvinnor och föräldrar måste ta till sig att spiral och stav är lämpliga preventivmetoder för kvinnor i alla åldrar och de preventivmedel flest kvinnor är nöjda med. Spiraler som kan sitta i fem år är även den billigaste metoden och fertiliteten återkommer direkt då man tar ut den. P-staven är den metod som har näst högst nöjdhet och är vårt mest effektiva preventivmedel. 

Kvällsöppet och längre tid till besöken

Om vården ges via snabba besök på en drop in-mottagning eller blir digital kommer inte kvinnor bli erbjudna de mest effektiva preventivmedlen, eftersom insättning av spiral och stav kräver ett fysiskt besök. Vi behöver arbeta tillsammans för ökad tillgänglighet och kvalitet. 

Dessa är våra förslag:

Mer kvällstid! Ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar behöver ha öppet när kvinnorna kan komma. 

Tydliga ekonomiska incitament. Det är vanligt att mottagningen får lika mycket betalt för ett p-pillerbesök som tar 10–15 minuter som för ett spiralbesök som kan ta 45 minuter. 

Vården måste utformas enligt vetenskapliga rön. Kvinnor ska erbjudas de effektivaste metoderna med högst nöjdhet och då i första hand spiral och p-stav.

Abortmottagningar måste erbjuda insättning av p-stav vid abort och spiral inom en vecka efter aborten. 

Sverige har de bästa förutsättningarna att få ner det höga antalet oönskade graviditeter. I dag vet vi att ökad användning av spiral och stav fungerar! Låt oss ta vara på förutsättningarna och ta kraftfulla steg för att minska antalet oönskade graviditeter. Det är alla kvinnor värda.

 

Helena Kopp Kallner

Ordförande FARG, överläkare, docent i obstetrik och gynekologi

Ingrid Sääv

Sekr FARG, överläkare i obstetrik och gynekologi

Kristina Gemzell Danielsson

Överläkare och professor i obstetrik och gynekologi

Jan Brynhildsen

Överläkare och professor i obstetrik och gynekologi