Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Så har Israel kunnat vaccinera så många

Hälsovårdsministeriets generaldirektör Hezi Levi får vaccin mot covid-19.
Foto: ZIV KOREN/POLARIS IMAGES
Efrat Hochstetler, Israels viceambassadör i Sverige.

Över 2 miljoner israeler har redan vaccinerats och man är på god väg att till slutet av mars ha vaccinerat alla över 16 år.

En rad faktorer har möjliggjort för Israel att bli den globala ledaren i vaccinationen mot covid-19, skriver landets viceambassadör Efrat Hochstetler.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Att coronaviruset inte låter sig stoppas av gränser, det står klart – och världen över står länder inför samma utmaningar avseende sjukvård och ekonomi. Ända sedan pandemins början har Israel framträtt som en ledare i den globala kampen mot viruset – och man har lärt av andra länders erfarenheter samtidigt som man har delat sina egna erfarenheter med världen. Tidigt tvingades man göra de svåra valen – att stänga gränser, skolor och affärer och begränsa all icke-nödvändig aktivitet i samhället. Samtidigt har man understött en våg av innovation relaterad till pandemin.

Operation Back to Life

Israel har i dag fler vaccinerade än något annat land. Israel påbörjade sin vaccinationskampanj sent i december. Nu, endast några veckor senare, har över 2 miljoner israeler vaccinerats och man är på god väg att till slutet av mars ha vaccinerat alla över 16 år. 

Detta snabba och ambitiösa mål har möjliggjorts genom ett avtal som Israel träffat med läkemedelsindustrin i januari. Initiativet, ”Operation Back to Life”, innebär att Israel under de närmaste månaderna kommer att få kontinuerliga leveranser av vaccin, vilka kommer att göra det möjligt för Israel att förverkliga sitt ambitiösa mål och bli ett av de första länder i världen som kan lägga coronakrisen bakom sig. 

Därtill, genom att dela data med vaccintillverkaren Pfizer och världen kommer Israel även att spela en nyckelroll i fråga om att demonstrera vaccinets effektivitet och utveckla globala strategier för att övervinna pandemin.

Viktiga erfarenheter för hela världen

Israels relativt sett blygsamma befolkning på nio miljoner och effektiva offentliga sjukvård innebär att landet har unika förutsättningar att spela en nyckelroll för läkemedelsbolagen. Erfarenheterna och framgångarna från Israels vaccinationskampanj kommer att ha avgörande betydelse för att läkemedelsbolagen skall kunna göra vaccinet ännu mer effektivt i andra länder. 

Genom att vara det första land i världen som vaccinerar hela sin befolkning med det nya vaccinet blir fallet Israel därmed en viktig erfarenhetsbank för hela världen. 

Effektivt sjukvårdssystem

Sjukvården i Israel har vunnit internationellt erkännande för sin effektivitet. Alla med israeliskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd är garanterade vård. Varje israel, utan avseende på ålder eller hälsostatus, kan välja mellan fyra olika sjukvårdsförsäkringar som erbjuder standardiserade vårdlösningar utan vinstsyfte. Sammanlagt finns tusentals mottagningar landet över som erbjuder samhället sina tjänster. 

Att det israeliska samhället dagligen står inför existentiella hot har inneburit att man haft särskilt goda förutsättningar att hantera en kris av denna omfattning.

Till allt detta kan läggas att sjukvårdssystemet är långtgående digitaliserat, vilket gör Israels medicinska data särskilt intressant för läkemedelsindustrin. All denna verksamhet sorterar under israeliska hälsovårdsministeriet.

Det var detta välkoordinerade och effektiva sjukvårdssystem som möjliggjorde den snabba responsen och som nu arbetar för att inom loppet av några månader vaccinera hela landet.

Krishanteringen i ett ständigt hotat land

I själva verket har det faktum att det israeliska samhället dagligen står inför existentiella hot inneburit att man haft särskilt goda förutsättningar att hantera en kris av denna omfattning. Hela Israels krishanteringsapparat har gått samman kring den uppkomna krisen. Magen David Adom, Israels första hjälpen-organisation, har spelat en betydande roll och har nu i uppdrag att vaccinera boende och personal på vårdhem landet över. 

Militären har också engagerats på liknande sätt, genom att driva karantänanläggningar och låta egen medicinsk personal och rekryter delta i vaccinationskampanjen. Allt detta har möjliggjort för Israel att bli den globala ledaren i fråga om att snabbt kunna vaccinera hela befolkningen. 

Vi hoppas fira judiska påsken som vanligt

Mot bakgrund av de extraordinära ansträngningar som beskrivits ovan är det förhoppningen att barn, föräldrar och mor- och farföräldrar detta år åter kommer att kunna samlas för att tillsammans fira den judiska påsken i vår.


Av Efrat Hochstetler

Viceambassadör, Israels ambassad