Så bygger vi ett starkare land efter coronakrisen

Statsminister Stefan Löfven (S).
Foto: JONAS EKSTROMER/TT
Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Vi ska bygga ett starkare land efter coronakrisen. Det kommer då att bli tydligt var de politiska skiljelinjerna går i synen på det mest grundläggande i vårt samhälle. 

För oss socialdemokrater är det självklart att alltid prioritera välfärden. För att klara det sätter vi jobben först. Fler människor i arbete är en förutsättning för att bygga ett jämlikt land där varje människa kan kräva sin rätt men också göra sin plikt, skriver statsminister Stefan Löfven och partisekreterare Lena Rådström Baastad.     

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Pandemin har onekligen belyst styrkorna med svensk välfärd, till exempel har det blivit uppenbart att vi har kanske världens bästa sjukvårds- och omsorgspersonal. Det har också blivit tydligt att samhället behöver vara som starkast när individen är som svagast. Till skillnad från många andra länder har alla i Sverige tillgång till sjukvård, till äldreomsorg, till förskola. Här har alla medborgare tillgång till samma sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. 

I krisen har vi kunnat använda dessa välfärdssystem, justerat dem och ökat tryggheten för vanligt folk. Betydelsen av den svenska välfärden och hur den påverkar människors liv och möjligheter har blivit väldigt tydlig för väldigt många.

Högerpolitik har försvagat Sverige

Samtidigt har de brister som varit kända även innan pandemin blivit än mer påtagliga. Det har blivit tydligt att högerpolitik i form av dåliga anställningsvillkor, marknadsexperiment och nedskärningar i välfärden har försvagat oss. 

Vi befinner oss därför i ett nytt politiskt läge. Ett läge där det inte råder något tvivel om det vi socialdemokrater under lång tid har kämpat för: välfärden måste komma först. 

Rejäla investeringar

När vi är ur den här krisen ska vi därför bygga en starkare välfärd än den som mötte pandemin. En som du kan lita på både till vardags och i kris. Att ta oss dit innebär att arbetet med att stärka välfärden måste växlas upp ytterligare, på alla politiska nivåer. Det kräver både rejäla investeringar, prioriteringar och politisk styrning. 

Få ropar på fler privatiseringar eller att samhället bör ha mindre kontroll

När den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde 2014 påbörjade vi arbetet med att lägga om kursen för välfärden. Steg för steg, budget för budget har vi sedan målmedvetet fortsatt det arbetet. Det innebär kraftigt ökade resurser till kommunerna och regionerna som har fått över 32 miljarder mer i ytterligare generella statsbidrag till välfärden år 2021 jämfört med 2014. Det är mer än 100 000 fler som arbetar inom välfärden jämfört med 2014. 

35 000 fler anställda i skolan

Inom skolan innebär det 35 000 fler anställda och höjda lärarlöner, något som gör skillnad för en tryggare skola där barnen lär sig mer. Genom ett stort likvärdighetsbidrag riktar vi dessutom mer resurser till skolan, mest där det behövs bäst. Vi har infört ett pensionstillägg som kommer ge upp till 5 000 kronor årligen efter skatt och den orättfärdiga skillnaden i beskattning mellan lön och pension är helt utfasad 2023. 

Därtill har vi inlett arbetet med att förbättra arbetsvillkoren för personalen inom både vård och omsorg. Vi är långt ifrån klara, coronakrisen har dessutom lett till nya utmaningar, men riktningen är tydlig – med envishet och övertygelse stärker vi det gemensamma steg för steg. 

Misslyckade marknadsexperiment

Svensk sjukvård, skola och äldreomsorg ska vara vårt lands stolthet. Det kommer att kräva fortsatta ordentliga satsningar, fler medarbetare med bättre anställningsvillkor och starkare lagstiftning. Det kommer också att kräva att samhället tar kontroll över misslyckade marknadsexperiment. Därför vill vi bland annat avskaffa det orättvisa kösystemet till friskolor, införa gemensam antagning för kommunala och fristående skolor och reformera skolpengen så att resurser fördelas efter behov. 

Krav på privata vårdgivare

Dessutom utreder vi ny lagstiftning som ska reglera äldreomsorgen för att göra den tryggare och bättre för alla som behöver den. Den nya lagstiftningen innebär att den medicinska kompetensen höjs och att vi får tydligare mål och ansvar för verksamheten som kan följas upp. Vi vill också säkerställa att privata vårdgivare som utför offentligt finansierad vård ska ha samma krav och skyldigheter som offentligt drivna vårdgivare att exempelvis ta emot personal under utbildning och samverka med andra delar av vården.

Vad människor förväntar sig nu är att vi fortsätter att prioritera välfärden i varje sammanhang. Få ropar på fler privatiseringar eller att samhället bör ha mindre kontroll. Tvärtom. Vi socialdemokrater är redo att svara upp till förväntningarna – tillsammans ska vi ta Sverige framåt.


Av Stefan Löfven (S)

Statsminister

Lena Rådström Baastad (S)

Partisekreterare