Så blåste USA Sveriges störste uppfinnare

Genom en rad juridiska tvister har amerikanska affärsintressen försökt krossa den svenske uppfinnaren Håkan Lans, pappa till bland annat datormusen, datorfärggrafiken och navigeringssystem för flyg- och båttrafik.

Troligen är hela processen ett exempel på ett mycket avancerat industrispionage från USA:s sida, skriver i dag författaren DAVID LAGERCRANTZ.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Hans Lans och en av hans imponerande uppfinningar: den digitala datormusen
Foto: CLAESSON BERNT

Håkan Lans är Sveriges

 största uppfinnare i modern tid. Men hans liv har förvandlats till ett byråkratiskt helvete. År efter år har han utsatts för svåra rättsövergrepp i USA och som den naiva nation vi är har vi uppfattat det som ett olycksfall i rättsarbetet, en följd av tilltrasslade omständigheter. Det är uppenbart fel. Juridiken är här inget annat än ett vapen att stjäla med. Hela processen var styrd mot helvetet från början. I morgon den 6 oktober - då målet går upp i den federala appellationsdomstolen i Washington - har USA en sista chans att visa att landet är en rättsstat även då de egna affärsintressena hotas. Håkan Lans är skaparen av färggrafiken i datorn, och navigeringssystemet som antagits som världsstandard för världens flyg- och båttrafik. Innovationerna omsätter många hundra miljarder. Det är ingalunda underligt att det blivit strid om patenten - det märkliga är sättet det gått till på. Redan 1995 tog ett ombud på advokatbyrån Delphi & Co kontakt med uppfinnaren och förklarade att byrån ville hjälpa honom att driva in pengar från en serie datorföretag. Ombudet sade sig ha förbindelse med en välrenommerad patentjurist som kunde förmedla kontakter i USA.

Denne jurist hade tidigare

 varit hög tjänsteman i Pentagon och det lät som en tillgång. Senare visade det sig att personen var flerfaldigt dekorerad, bland annat av president Ronald Reagan. Han hade också hjälpt Sverige förut, men då i ljusskygga sammanhang. När Bofors på 1980-talet avslöjades som illegal vapenexportör försåg han företaget med kvalificerad underrättelseinformation - vilket bekräftas av Rune Borg, Bofors dåvarande informationschef. Juristen rekommenderade den amerikanska advokatbyrån Adduci, Mastriani & Schaumberg, och ett avtal med uppfinnaren slöts. Rättsskyddet för färggrafiken var vid tiden stort. Både Hitachi och IBM hade tecknat en licens och nu följde många efter, däribland Apple, Canon, Toshiba, Sony, Siemens och det inbringade på kort tid 20 miljoner dollar. Men därefter gick allt fel. Lans advokater gjorde en följd av osannolika misstag. De skrev bland annat, mot uppfinnarens vilja, Håkan Lans eget namn på stämningsansökan istället för Uniboard, hans helägda bolag.

Det låter inte

 anmärkningsvärt och borde inte heller ha fått betydelse i processen. (Om detta har till exempel Bruce Lehman, ordförande i Internationell Intellectual Property Institute och en ledande auktoritet i patenträtt, vittnat.) Men misstaget utnyttjades hårt av motståndarsidan och förvreds till groteska proportioner av den federala domaren i Colombia, John Garrett Penn - en man som av oklara skäl tilldelats målet och som tidigt agerat suspekt i sin tjänsteutövning, vilket bland annat rapporterades av Washington Post. Hela processen vändes upp och ner. Den som var bestulen på sin teknik hotades plötsligt av skadestånd på 100 miljoner, ingalunda för att någon ifrågasatte att hans färggrafik användes olovligt. Orsaken var sammanblandningen av namn.

Denna fråga tog inte bara

 över hela målet. Det blev ett tillhygge att krossa Håkan Lans med, inte bara i motpartens händer. Hans egna advokater ljög - menedsbrotten är klarlagda på punkt efter punkt och i viss mån erkända, och natten till den 22 augusti 2001 skickade ombuden ett förliknelseavtal till Håkan Lans. Med avtalet skulle uppfinnaren klara sig undan skadeståndskraven och han uppmanades att genast underteckna. Inte ett ord sades om att ett av villkoren i det snåriga dokumentet var att han frånsade sig rättigheterna till sitt satellitnavigeringspatent, ett system som gett dubbel världsstandard och som i officiella amerikanska dokument beskrevs som ett hot mot landets globala dominans i flygindustrin. Det är omöjligt att betrakta avtalet som annat än ett angrepp också mot Sveriges som industrination. Redan då borde det ha varit uppenbart att starka krafter samlats för att oskadliggöra och knäcka en svensk konkurrent. Det är känt sedan länge att amerikanska underrättelsetjänsten arbetar för att skydda nationella affärsintressen och fallet Lans går inte ihop, om inte processen är styrd uppifrån: Kontakten med advokatbyrån i USA förmedlades av en hög jurist från Pentagon, målet vansköttes från första stund av advokaterna, och hamnade hos en domare, med bakgrund i det militära, och som tidigt missgynnade Håkan Lans grovt, och som i dag hemligstämplat en rad dokument som talar till uppfinnarens fördel.

Ändå fick Håkan Lans

 länge dåligt stöd av regeringen. Troligen uppfattades fallet så absurt att många - även på hög nivå  vägrade tro på det. Den led av sin egen orimlighet och först nu i höst har vidden av skandalen börja sjunka in, åtminstone hos några tyngre spelare: Statliga Vinnova stöder Håkan Lans, (för en vecka sedan blev myndighetens första PM om fallet offentligt) och i EU-parlamentet har Margot Wallström och Pascal Lamy, chefen för WTO, engagerat sig i processen. Ändå är det tveksamt om det räcker. Det är och förblir en skam att målet tillåtits spåra ur så fullständigt, och det behövs betydande påtryckningar för att vända processen.

DAVID LAGERCRANTZ

David Lagercrantz
Foto: LUNDSTRÖM MIKAEL

David Lagercrantz är författare och bland annat skrivit om Håkan Lans i boken Ett svenskt geni.