Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

S vill visst avskaffa pensionärsskatten

Tomas Eneroth, S, vice ordförande i riksdagens Socialförsäkringsutskott. Foto: Sven Lindwall

Jöran Rubensson som är ordförande i Sveriges pensionärers riksförbund (SPRF) skrev den 10 juli på Expressens debattsida att han upplever att de politiska partierna är ointresserade av pensionärernas situation och pensionsfrågan. Jag kan försäkra Rubensson och Sveriges pensionärer att beskrivningen inte gäller oss socialdemokrater.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

 Verkligheten är den motsatta. Att förbättra vården, omsorgen och övriga livsvillkor för de äldre som byggt upp Sverige är ett av de högst prioriterade områdena för oss socialdemokrater. Att avskaffa pensionärsskatten så att skattediskrimineringen av Sveriges äldre upphör är ett av vårt partis viktigaste vallöften.

Det är den borgerliga regeringen som tillsammans med Sverigedemokraterna bestämt att pensionärer ska beskattas hårdare än andra löntagare. Följden är att en människa som arbetat hela livet, och har en pension på 12 000 kronor i månaden, betalar ungefär 3400 kronor mer i skatt per år än andra löntagare. För oss socialdemokrater är detta djupt orättfärdigt ñ pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön.

Vi går därför till val på att avskaffa pensionärskatten. Den 1 januari 2015 tar vi första steget och sänker skatten för alla pensionärer. I och med sänkningen försvinner skatteklyftan helt för de äldre som har minst marginaler, garantipensionärerna. 2016 går vi vidare och alla med en pension som motsvarar en genomsnittlig kvinnlig pensionärs befrias från pensionärsskatt. Det innebär cirka 3400 kronor mer att leva för per år. Steg för steg tänker vi sedan gå vidare tills pensionärsskatten är helt avskaffad.

För att stärka pensionerna behövs också reformer av pensionssystemet. Vi vill därför att avgifter från premiepensionssystemet (PPM) förs över till inkomstpensionssystemet. Det skulle göra pensionssystemet mer robust och gynna såväl dagens som framtidens pensionärer. Detta är ett krav som såväl SPRF som landets övriga pensionärsorganisationer ställt sig bakom.

Pensionerna och pensionärernas villkor är inte oberoende av den allmänna samhällsutvecklingen ñ när det bra för Sverige får pensionärerna också det bättre. Allra viktigast för pensionärernas livssituation och pensionernas utveckling är jobben. Sambandet är enkelt. Ju fler som jobbar, desto mer pengar betalas in i pensionssystemet och desto mer kan betalas ut till pensioner. Detsamma gäller resurserna för sjukvård och annan välfärd. Sedan den moderatledda alliansen tog över har arbetslösheten ökat med 25 procent och sysselsättningsgraden sjunkit. Den stigande arbetslösheten har inneburit att socialbidragskostnaderna ökat med över 3 miljarder kronor i fasta priser. Ska alla i Sverige, inklusive pensionärerna, få det bättre behövs fler jobb. Vi socialdemokrater går därför till val på att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU år 2020. Det ger resurser till både pensioner och bättre välfärd.

Avslutningsvis; Jöran Rubensson som är ordförande i Sveriges pensionärers riksförbund undrar om det finns politisk vilja att avskaffa den orättfärdiga pensionärsskatten. Svaret är ja! Vi socialdemokrater lovar att ta bort pensionärsskatten och förbättra pensionssystemet om vi får väljarnas förtroende den 14 september.

 

Tomas Eneroth (s),
vice ordförande i riksdagens Socialförsäkringsutskott