S: Vi högprioriterar Norrbotniabanan

Foto: Tommy Pedersen

Socialdemokraterna har länge varit tydliga med att hela Norrbotniabanan ska byggas. Det var C och resterande allianspartier som tillsammans med SD röstade emot att skriva in Norrbotniabanan i kommande nationella plan, skriver infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

De båda centerpartisterna Anders Åkesson och Helena Lindahls inlägg på denna debattsida förbryllar mig. Det verkar helt ha gått dem förbi att regeringen högprioriterar Norrbotniabanan. En vänligt sinnad själ skulle säga att de missförstått. Jag vill därför ta tillfället i akt och tydliggöra våra ambitioner en gång för alla.

Regeringen prioriterar järnvägen. Nyligen presenterade vi en satsning på underhåll som innebär 620 miljoner extra 2015 och därefter 1,24 miljarder extra för underhållsarbeten fram till 2018.

Därtill ska vi bygga Norrbotniabanan och planerar även för höghastighetsbanor i och med Sverigeförhandlingen. Fungerande och hållbara transporter är avgörande för Sveriges konkurrenskraft, och för att nå regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU 2020.

Socialdemokraterna har länge varit tydliga med att hela Norrbotniabanan ska byggas.

Något som regeringen också aviserade i budgetpropositionen i höstas. Men budgeten föll. Centerpartiet och resterande allianspartier röstade tillsammans med Sverigedemokraterna emot att skriva in Norrbotniabanan i kommande nationella plan. Det förvånar egentligen inte. Den tidigare regeringen satsade under åtta år aldrig på Norrbotniabanan. De valde därför att inte ta in den i gällande nationella plan, för 2014-2018.

Den här regeringens ambition ligger fast. Byggstart av Norrbotniabanan ska ske under mandatperioden.

Tidigare i år tillstyrkte regeringen Norrbotniabanans ansökan för medel ur EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. Om ansökan beviljas får projektet smörjmedel för att skynda på planeringen. Stora infrastrukturprojekt som detta sträcker sig över en lång tid, även om vi startar i vår 2018 dröjer det tills hela sträckan Umeå-Luleå är på plats. Jag välkomnar därför att Centerpartiet nu vill satsa på banan. Ju mer vi kan samverka över partigränserna desto stabilare förutsättningar får projekt som sträcker sig över flera mandatperioder.


Anna Johansson (S), infrastrukturminister