S välvilja kostar oss 30 miljoner per jobb

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) menar att extratjänsterna är meningsfulla jobb som bidrar till välfärden.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Gulan Avci (L) är riksdagsledamot och vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.
Foto: LENA LARSSON

Arbetsgivarna jublar när extratjänsterna betalas helt och hållet av skattebetalarna.

De nyanlända behöver varken mer av socialdemokratisk omhändertagandepolitik eller konstgjorda anställningar som motverkar integrationen, skriver Gulan Avci (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK | ARBETSMARKNAD. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) hävdar i en replik på min artikel att extratjänsterna är ett effektivt sätt att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete. Jag misstror inte hennes välvilja men när endast några få procent av deltagarna får ett riktigt jobb efter avslutad extratjänst belastar det skattebetalarna med cirka 30 miljoner kronor per skapat jobb. Subventionerade anställningar kan omöjligen vara det effektivaste sättet att få människor i arbete. 

Ministern säger sig dessutom vilja lägga ”politiska käpphästar” åt sidan för att lösa integrationsutmaningarna men är samtidigt inte beredd att slopa dyra subventionerade anställningar för att i stället möjliggöra fler arbetstillfällen utan förkunskapskrav. Det är att prata med kluven tunga, då vi tydligt sett hur extratjänsterna tränger ut andra prioriterade satsningar. Felsatsningar har dels lett till att arbetslöshetsförsäkringen i dag har ett underskott på över två miljarder kronor. Men framför allt har personer som är i utsatt situation och står längst bort från arbetsmarknaden inte fått det stöd de behöver för att få ett första jobb.De arbetssökande behöver höga krav

Mer än hälften av de som i dag har en extratjänst har minst en gymnasial utbildning. Den gruppen av arbetssökande behöver inte lönestöd – de behöver höga förväntningar och höga krav. 

Subventionerade anställningar och arbetsmarknadspolitiska program är viktiga och kan vara väldigt effektiva för att hjälpa utsatta arbetssökande att få in en fot på arbetsmarknaden. Men jag emotsätter mig dyra och ineffektiva sådana. Medan extratjänsterna har ökat explosionsartat har nystartsjobben, som har en snittkostnad på ungefär hälften av extratjänsterna, minskat med ungefär 5 000 platser. 

Nyanlända integreras inte fortare för att de göms i konstgjorda anställningar.

Effekterna av nystartsjobben har dessutom visat att betydligt fler som lämnar ett nystartsjobb kommer i riktiga jobb än motsvarande siffra för extratjänsterna. Jag anser att det är rimligt att arbetsgivare står för en del av kostnaden för den anställde. I fallet med extratjänsterna så är det staten och skattebetalarna som står för hela kalaset. Det är både oskäligt och omotiverat. 

Nej tack till S-märkt omhändertagandepolitik

Vi ska fortfarande ha generösa arbetsmarknadsprogram för bland annat personer med funktionsnedsättningar, men nyanlända integreras inte fortare för att de göms i konstgjorda anställningar. Om arbetsmarknadsministern och Socialdemokraterna menar allvar med att vilja lägga de politiska käpphästarna åt sidan för att lösa integrationsutmaningarna, så bör hon agera skyndsamt för att avveckla extratjänsterna. Det vore bra för Sveriges skattebetalare men framför allt för landets nyanlända som varken behöver mer av socialdemokratisk omhändertagandepolitik eller de låtsasjobb som motverkar integrationen. 


Av Gulan Avci (L) 

Vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet