S slår tillbaka mot "låtsasjobb"-kritiken

Regeringen har skapat låtsasjobb, de så kallade extratjänsterna, för att snygga till siffrorna, menar Liberalernas Gulan Avci.
Foto: LENA LARSSON
Nu svarar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på kritiken.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) svarar på "låtsasjobb"-kritiken från Gulan Avci (L): 

Det handlar om meningsfulla arbetsuppgifter som stärker välfärden. Tidigare har det tagit upp till tio år innan varannan flykting etablerat sig på arbetsmarknaden, nu har tiden kortats till nästan fem år.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK | ARBETSMARKNAD. För oss socialdemokrater är det självklart att alla som kan jobba ska jobba. När alla som kan arbetar, skapas tillväxt och möjligheter att stärka välfärden. Det är genom arbete vi byggt vår välfärd, och det är genom arbete vi ska fortsätta bygga Sverige starkt.

Nu har fler än 15 000 långtidsarbetslösa och nyanlända jobb till kollektivavtalsenlig lön genom extratjänster. De utför meningsfulla arbetsuppgifter som stärker välfärden – det innebär fler vuxna som kan trösta och hjälpa i skolan och fler som har tid för våra äldre inom äldreomsorgen.

Gulan Avci (L) menar att extratjänsterna innebär att de som står längst ifrån arbetsmarknaden inte får det stöd de behöver. Det stämmer inte. Tvärtom är extratjänsterna en möjlighet just för personer som under lång tid stått utanför arbetsmarknaden eller som kanske aldrig har arbetat i Sverige.

Subventionerade anställningar är effektiva

Det finns goda belägg från forskning och utvärdering att subventionerade anställningar är ett av de mest effektiva sätten att få de som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete. Samtidigt är det viktigt att understryka att det inte kan ses som ett misslyckande om någon efter en extratjänst bestämmer sig för att utbilda sig till exempelvis vårdbiträde eller lärare. Det är ju precis det som är tanken – att få in människor i de viktiga välfärdsyrkena där vi har stora behov att anställa fler.

Extratjänster tränger inte undan andra insatser, de är fullt ut finansierade. Antalet subventionerade anställningar var färre efter mandatperioden än när jag tillträdde som arbetsmarknads- och etableringsminister. Faktum är att hela sysselsättningsökningen under den gångna mandatperioden har varit osubventionerade jobb. Antalet sysselsatta ökade med 300 000 personer medan antalet subventionerade anställningar minskade.

Etableringen har tagit fart

Givetvis återstår många utmaningar för en bra etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. Det finns ingen anledning att vara nöjd och slå sig till ro. Men det finns samtidigt anledning att vara glad att etableringen nu går fortare. Andelen nyanlända som arbetar eller studerar 90 dagar efter att de lämnat etableringsprogrammet har ökat kraftigt. Tidigare har det tagit upp till tio år innan varannan flykting etablerat sig på arbetsmarknaden, nu har tiden kortats till nästan fem år.


LÄS MER: Vad Sverige behöver nu är fler nyanlända 


Extratjänster är så klart inte den enda lösningen på de utmaningar som finns, mer behöver göras. Det handlar till exempel om att fortsätta utveckla snabbspåren för nyanlända med erfarenhet eller utbildning inom ett bristyrke och om att genomföra arbetsmarknadens parters förslag om etableringsjobb. 

Nyanlända ska bli viktig pusselbit

Men här vill jag också peka på de viktiga insatser som enskilda arbetsgivare runtom i landet gör genom att aktivt öppna sina dörrar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ser nu också goda exempel på välfungerande samarbete mellan arbetsgivare, kommuner och Arbetsförmedlingen.

Jag är övertygad om att vi genom samarbete kan se till att nyanlända blir en viktig pusselbit för att klara kompetensförsörjningen, inte minst inom välfärden. Integrationen gynnas av om vi kan lägga politiska käpphästar åt sidan för att i stället samarbeta kring konkreta lösningar. 


Av Ylva Johansson

Arbetsmarknads- och etableringsminister (S)


LÄS FÖRRA VECKANS MEST LÄSTA DEBATT: 

Läraren Ola: Snälla, allt kan inte handla om era barns diagnoser