S säljer ut migrationsfrågan – den här gången tar priset

Sverige blir återigen ett av de mest generösa länderna i EU på migrationsområdet. Egentligen borde det vara en helt annan lag som klubbas i dag – S gick ju till val på en stram och ordnad migration, skriver SD-ledaren Jimmie Åkesson och Paula Bieler.
Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES
Paula Bieler är migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna.

Sverige blir nu återigen ett av de mest generösa länderna i EU när småpartierna tillåts diktera villkoren för migrationen. 

Samtidigt vittnar kommun efter kommun om överbelastade ekonomier i spåren av krisen 2015, skriver Jimmie Åkesson och Paula Bieler (SD).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Efter alldeles för lång väntetid och med alldeles för knappa marginaler är det slutligen dags för riksdagen att förlänga den tillfälliga lagen som syftar till att kortsiktigt strama åt svensk migrationspolitik. När lagen först presenterades under våren 2016, sades det att den förde Sverige till EU:s miniminivå. Redan då var detta fel, men med de ändringar som skett sedan dess och med den ändring som nu väntas bli verklighet är det värre än så – Sverige blir återigen ett av de mest generösa länderna i EU på migrationsområdet. Generöst mot de som via olagliga vägar och genom att lämna sin familj tagit sig hela vägen hit, vill säga.

Egentligen borde det vara en helt annan lag som klubbas. Sveriges tre största partier, vi, M och S, gick till val på en stram och ordnad migration. Socialdemokraterna har visserligen förbundit sig att långsiktigt verka för familjeåterförening, men samtidigt lovat väljarna att hålla migrationen begränsad i väntan på nya EU-regler.

Sedan kom januariöverenskommelsen.

Ekonomisk kris i kommunerna

Såväl S som M har historiskt sålt ut migrationspolitiken när mindre partier erbjudit dem makten. Frågan är om inte denna gång ändå tar priset. Med krisen 2015 färskt i minnet låter Socialdemokraterna små partier diktera krav som luckrar upp nödvändiga åtstramningar. Det sker samtidigt som de långsiktiga effekterna av 2015 års mottagande börjar visa sig. Kommun efter kommun vittnar om överbelastade ekonomier och verksamheter. Det utgör knappast optimala förutsättningar för ett varmt välkomnande till personer utan skyddsbehov och utan egen försörjning.

Tusentals fler väntas komma

Det har hävdats att endast ett fåtal personer kommer få ta hit sina anhöriga. Det är minst sagt en sanning med modifikation. För det första – vad är ett fåtal? Migrationsverkets prognoser – vilka de själva meddelar är ytterst osäkra – talar om tusentals fler.

Ingen vet exakt vad lagstiftningen kommer leda till, regeringen har inte ens försökt utreda frågan ordentligt.

För det andra – och långt värre – visar samma prognoser att antalet asylsökande kan förväntas öka igen, vilket i sin tur leder till ytterligare anhöriginvandrare.

Utan de föreslagna lagändringarna ligger prognosen på omkring 21 000 asylsökande och närmare 60 000 anhörigansökningar om året. Det är knappast ett fåtal.

De nya reglerna är inhumana

De nya anhörigreglerna är dessutom skadliga, även ur en rent human vinkel. Migrationsminister Morgan Johansson brukar framhålla att de stramare reglerna gjort att familjer ansökt om asyl tillsammans snarare än att ensamma asylsökande anlänt i förväg. Detta är ett tydligt tecken på att den lagstiftning som nu föreslås i själva verket kommer orsaka familjesplittring, då det åter blir lönsamt att sända en familjemedlem i förväg. 

Utöver de direkta konsekvenserna av de nya reglerna för anhöriginvandring innehåller lagförslaget många fler brister. Till exempel finns EU-baserad lagstiftning som ger en väg till permanent uppehållstillstånd för alla som varit i landet minst fem år, med lägre krav än de som ställs i den tillfälliga lagen. Det omfattar alla som kom 2015. I bästa fall blir det bara visst merarbete för Migrationsverket med längre handläggningstider. I värsta fall att den tillfälliga lagen näst intill omintetgörs. Detta hade kunnat åtgärdas om inte regeringen ägnat nödvändig tid till nya regler om anhöriginvandring. 

Remissinstanserna är kritiska

Med det nu liggande förslaget konstaterar Migrationsverket att lagen kommer att ”få konsekvenser som vi aldrig tidigare sett”. Flera remissinstanser pekar ut allt från komplexitet och oöverblickbarhet till ofullständig beredning. Ingen vet exakt vad lagstiftningen kommer leda till, regeringen har inte ens försökt utreda frågan ordentligt. Lagrådet konstaterade i sitt remissvar att en politisk överenskommelse inte kan anses vara skäl nog att strunta i beredningskrav. 

Men för Socialdemokraterna tycks allt som ger dem makten vara skäl nog.


Av Jimmie Åkesson (SD) 

Partiledare

Paula Bieler (SD) 

Migrationspolitisk talesperson

Maria Malmer Stenergard (M): ”Sverige befinner sig mitt i en integrationskris”.