Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

S naiva EU-politik hotar den svenska välfärden

Ska svenska minimilöner regleras i Bryssel kommer den svenska modellen att lagstiftas bort ovanifrån, skriver Gustaf Göthberg. Foto: OLLE SPORRONG
Gustaf Göthberg (M) är kandidat till EU-parlamentet. Foto: MATHILDA STENHOFF

Den sociala pelaren i EU hotar svensk välfärdspolitik. Ändå ställer sig Socialdemokraterna bakom den. 

Det här leder med all sannolikhet till slutet för svensk socialpolitik som vi känner den, skriver Gustaf Göthberg (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | EU-VALET. Det var på EU-toppmötet i Göteborg 2017, på inbjudan av statsminister Stefan Löfven (S) som arbetet för att införa en social pelare inom ramen för EU först initierades. Den sociala pelaren syftar till att lägga en gemensam grund för medlemsländernas sociala politik. Ett förslag som i många avseende hade varit destruktivt för såväl svensk socialpolitik som för medlemsstaternas suveränitet. 

Den sociala politiken är ett brett område som har olika innebörd och omfattar vitt skilda behov från land till land. Det som kan komma att regleras inom ramen för EU:s sociala pelare sträcker sig således från föräldraförsäkring till aborträtt. 

Svårt sälja in svensk jämställdhet

Att hitta en gemensam grund i dessa frågor är inte bara svårt – det är rentav riskabelt. Det finns ingenting som garanterar att vår svenska socialpolitik som genomsyras av ambitioner kring jämställdhet och jämlikhet skulle bli den rådande principen för den sociala pelaren som kan komma att förhandlas fram i EU. 

Varför ska svensk arbetsmarknadspolitik, jämställdhetspolitik, socialpolitik och abortpolitik förhandlas bort och bestämmas i Bryssel?

Inom ramen för den sociala pelaren ryms 20 principer som vill reglera allt från minimilöner och ålderspension till jämställdhetspolitik och barnomsorg. När 27 medlemsländer ska samlas kring regelverk på dessa områden kommer det krävas stora kompromisser – vilket i detta fall kommer innebära uppoffringar för Sverige. 

Att Socialdemokraterna, som länge i samsyn med de andra partierna slagit vakt om den svenska modellen, nu stöttar ett förslag som äventyrar den är både oförståeligt och riskfyllt. Ska svenska minimilöner regleras i Bryssel kommer den svenska modellen att lagstiftas bort ovanifrån. 

Aborträtt ska förhandlas med Polen

Svensk aborträtt är väsensskild från den som råder på Malta. Att sådan lagstiftning ska förhandlas fram på EU-nivå med länder som och exempelvis Malta och Polen, där Polen nyligen haft lagförslag som försökt inskränka aborträtten kraftigt lär knappast leda till att värna Sveriges nuvarande abortlagstiftning. 

Den generösa föräldraförsäkringen i Sverige, med öronmärkta pappamånader, är inte bara unik i EU utan i hela världen. Det är högst osannolikt att detta skulle få genomslag som normen för familjepolitiken inom ramen för den sociala pelaren. 

Visionen kring en gemensam socialpolitisk grund för Europeiska unionen är präglad av goda intentioner – men sannolikheten att detta skulle leda till mer av svensk socialpolitik i EU är rentav utopiskt tänkande. Tvärtom kommer vägen till den sociala pelaren kantas av kompromisser som kommer ske på bekostnad av den svenska modellen, föräldraförsäkringen och abortlagstiftningen. 

Naivt och skadligt för Sverige

Att Socialdemokraterna ställer sig bakom detta förslag är inte bara naivt inför vad det kan innebära, det är skadligt för Sverige. Saker som svensk socialdemokrati säger sig slå vakt om är de nu beredda att förflytta till Bryssel. Vägen till den sociala pelaren må vara kantad med goda intentioner, men i slutändan kommer den med all sannolikhet leda till slutet för svensk socialpolitik som vi känner den. 

Om detta, och många andra viktiga frågor, handlar EU-parlamentsvalet om i maj. Nu är det dags att Socialdemokraterna, tillsammans med Liberalerna som ingår partigruppen ALDE, som intensivt applåderar denna typ av maktförflyttning från Sverige till Bryssel svarar på frågan: Varför ska svensk arbetsmarknadspolitik, jämställdhetspolitik, socialpolitik och abortpolitik förhandlas bort och bestämmas i Bryssel? 

 

Av Gustaf Göthberg (M) 

Kandidat till EU-parlamentet