Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

S: Jobben ska gå till de som redan bor i Sverige

Anna Johansson (S), ordförande i arbetsmarknadsutskottet och ledamot i S partistyrelse.
Johan Lindholm, ordförande i Byggnads och ledamot i S partistyrelse.

Inför S-kongressen föreslår vi i partistyrelsen att arbetskraftsinvandringen åter ska begränsas till bristyrken och bara omfatta heltidsjobb. 

Svenska jobb ska i första hand gå till arbetslösa i Sverige och inte reas ut av företag som tar hit arbetare från andra länder för att utnyttja dem, skriver Anna Johansson (S) och Johan Lindholm, Byggnads.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Det kan knappast ha undgått någon att det är högt prioriterat för såväl Byggnads som Socialdemokraterna att vi har en trygg arbetsmarknad där det råder ordning och reda. Här finns mer att göra när det gäller både arbetslivskriminalitet, arbetskraftsinvandring och arbetsmiljö.  

För några veckor sedan avslöjade en rapport från Byggmarknadskommissionen att det förekommer fusk i över 80 procent av de östeuropeiska byggföretag som har etablerat sig i Sverige. Det handlar om människor som utnyttjas och hederliga företag som riskerar att slås ut av oschyst konkurrens. Kommissionen polisanmälde tolv av de granskade företagen.

Systematiskt fusk

Vi ska inte ha fuskande företag som cyniskt utnyttjar arbetskraft, pressar svenska löner, försämrar arbetsvillkoren och där arbetsgivare hämtar arbetssökande från andra delar av världen till jobb som behövs för de grupper i Sverige som står långt från arbetsmarknaden. Vi ska inte ha kriminella företag som sätter i system att kringgå svensk lagstiftning, som syftar till att skydda svenska arbetstagare, med olyckor och dödsfall som följd.

Sammantaget orsakar detta en mycket osund konkurrenssituation som även drabbar seriösa företag allt hårdare. Det som till en början sågs som positivt av näringslivet i form av pressade löner har alltså förbytts till oro över att konkurreras ut av fuskare och rena brottslingar. 

Det är resultatet av det tokliberala och världsunika system som Moderaterna införde i Sverige 2008.

Skurkföretag som snedvrider konkurrensen och utnyttjar människor ska inte finnas på den svenska arbetsmarknaden. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har därför växlat upp arbetet för att stötta de aktörer som arbetar för att motverka arbetslivskriminalitet och öka kunskapen om brottslighetens omfattning. 

Klar koppling till kriminalitet

Byggmarknadskommissionen konstaterade också att det inte går att blunda för, att det i spåren av arbetskraftsinvandringen finns en omfattande arbetslivskriminalitet. Det betyder naturligtvis inte att all arbetskraftsinvandring automatiskt leder till brottslighet men att det ofta finns en klar koppling dem emellan.

Men den oreglerade arbetskraftsinvandringen underlättar inte bara arbetslivskriminaliteten, den bidrar också till usla arbetsförhållanden för många utländska arbetstagare med ibland helt uteblivna löner och rent omänskliga boendeförhållanden som en följd. Det är resultatet av det tokliberala och världsunika system som Moderaterna införde i Sverige 2008 och som försvarats av en högermajoritet i riksdagen sedan dess. Det vill säga, utan behovsprövning eller några juridiskt bindande överenskommelser om lön.

Partistyrelsens förslag

Det är också ett av skälen till att Socialdemokraterna länge velat reformera systemet för arbetskraftsinvandring i grunden. Inför den socialdemokratiska partikongressen i början av november föreslår vi i partistyrelsen att arbetskraftsinvandringen åter ska begränsas till bristyrken och bara omfatta heltidsjobb. Svenska jobb ska i första hand gå till arbetslösa i Sverige och inte reas ut av företag som tar hit arbetare från andra länder för att utnyttja och exploatera dem. 

I Sverige ska alla som kan jobba, jobba. Alla jobb ska vara bra och trygga och som man kan försörja sig på. Det är viktigt för att öka tryggheten och framtidstron och för att bygga ett starkt samhälle som håller ihop. Så tar vi Sverige framåt tillsammans. 


Av Anna Johansson (S)

Ordförande i Arbetsmarknadsutskottet och ledamot i S partistyrelse 

Johan Lindholm

Ordförande i Byggnads och ledamot i S partistyrelse