Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

S: Fler brottslingar ska kunna utvisas

Får man chansen att påbörja ett liv i Sverige förväntas man följa de lagar och regler som gäller i landet, skriver S-debattörerna
Foto: JOHAN NILSSON/TT
Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande justitieutskottet.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT
Rikard Larsson (S), vice ordförande socialförsäkringsutskottet.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Sverige ska vara ett säkert och tryggt land för alla.  Konsekvenserna för den som gör sig skyldig till allvarliga brott ska vara kännbara, samtidigt som den som blir utsatt för brott ska skyddas. 

Nu tillsätter regeringen en utredning för att fler ska kunna utvisas på grund av brott, skriver Rikard Larsson och Fredrik Lundh Sammeli (S). 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den socialdemokratiska trygghetspolitiken bygger bland annat på att samhället påvisar benhårt motstånd mot brotten och dess orsaker. Vi måste trycka tillbaka brottsligheten var den än ter sig, men även motverka att brottsliga handlingar begås från första början. Den som ändå gör sig skyldig till sådana måste möta konsekvenserna av sina gärningar. 

Sedan regeringsskiftet 2014 har vi socialdemokrater fokuserat på det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet. Vi har skärpt ett 50-tal straff, påbörjat en historisk utbyggnad av polisen med 10 000 fler anställda och gett dem och andra brottsbekämpande myndigheter fler verktyg i brottsbekämpningen. Vi socialdemokrater bedriver en kompromisslös kamp mot brottsligheten, samtidigt som vi månar om ett tryggt och säkert samhälle för alla, som ger skydd och upprättelse för brottsoffer. 

Följ Sveriges lagar och regler

Kravet på laglydighet gäller lika för alla i Sverige – oavsett om man är svensk medborgare eller inte. Får man chansen att påbörja ett liv i Sverige förväntas man därför följa de lagar och regler som gäller i landet och därmed avstå från kriminella handlingar. För att upprätthålla legitimiteten i en långsiktigt hållbar migrationspolitik som erbjuder fristad åt personer med skyddsskäl, måste konsekvenserna för den som gör sig skyldig till allvarlig brottslighet vara kännbara. 

Det starka samhället bygger på plikt och rätt – det är grunden i vårt välfärdssamhälle. Du har en skyldighet att aktivt bidra till samhället och har då rätt till utbildning, jobb och välfärd.

Därför tillsätter nu den socialdemokratiskt ledda regeringen en utredning som ska lämna förslag på skärpta regler om utvisning på grund av brott – så att fler kan utvisas än i dag, om ett förbättrat skydd mot utvisning av brottsoffer och bättre möjligheter att neka och återkalla uppehållstillstånd med anledning av brott.

Hedersbrott särskilt allvarligt

Därtill finns det särskild anledning att se allvarligt på hedersrelaterad brottslighet och hatbrott. Det rör sig om fruktansvärda handlingar som specifikt våldför sig på grundläggande och okränkbara svenska principer, som jämställdhet och människors lika värde. Därför kommer utredningen också att titta på förslag på en skärpt reglering av utvisningsfrågan vid denna typ av brottslighet. Samt hur man kan förstärka skyddet mot utvisning av den som drabbats av hedersrelaterad brottslighet, så att den som drabbas i sådana fall, inte utvisas. 

En skyldighet att bidra

Vi socialdemokrater viker inte en tum för den grova brottsligheten. Det starka samhället bygger på plikt och rätt – det är grunden i vårt välfärdssamhälle. Du har en skyldighet att aktivt bidra till samhället och har då rätt till utbildning, jobb och välfärd. Gör man avkall på dessa principer måste det också få tydliga konsekvenser.


Av Rikard Larsson (S)

Vice ordförande socialförsäkringsutskottet

Fredrik Lundh Sammeli (S) 

Ordförande justitieutskottet