Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

S dråpslag mot nya hyresrätter

VILL HA FLER BOSTÄDER. Stefan Attefall frågar sig om Veronica Palm verkligen tror att subventioner kommer att få i gång bostadsbyggandet. Foto: Sara Strandlund

I dag beslutar vi att lätta på byggreglerna för att skapa billiga studentbostäder i city - Veronica Palms bostadspolitik skulle sätta stopp för nya hyresrätter, varnar Stefan Attefall.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

I dag fattar regeringen beslut om propositionen "Fler bostäder åt unga och studenter". Enligt de nya förslagen ska det bli lättare att bygga små lägenheter i centrala lägen och till priser som studenter har råd med. Bland annat ska det bli möjligt att inreda tomma vindsvåningar till studenter och unga utan att behöva sätta in en hiss, något som vanligtvis spräcker kalkylen. Det ska också bli lättare att snabbt sätta upp så kallade modulbostäder för att lösa den akuta studentbostadsbristen på många studentorter.

På uppdrag av regeringen arbetar också boverket med att förenkla byggreglerna för student- och ungdomsbostäder. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli nästa år och vi räknar med att kostnaderna för att bygga dessa bostäder kan kapas med uppemot hela 25 procent - en genomgripande förändring som vi hoppas kommer att ge stor effekt på byggandet.

Regeringen genomför nu den största reformagendan på bostadspolitikens område på många år. Vi ser över frågor som rör planprocessen, överklagandetider, kommunernas tekniska egenskapskrav, byggregler, exploateringsavtal, buller och mycket annat.

Krångliga ord, men det är där kärnan till problemen ligger. Vi vill göra det lättare att bygga bostäder som vanligt folk har råd att bo i och att fler bolag - även små - ska vilja och våga ge sig in på den snåriga byggmarknaden.

Vi ser nu en uppåtgående trend i bostadsbyggandet. Boverket beräknar att det påbörjas 28 000 bostäder i år, varav 9 000 hyreslägenheter. Nästa år förväntas byggandet öka ytterligare, och med regeringens reformer finns förutsättningar att trenden fortsätter.

Mot vår målmedvetna och långsiktiga politik står ett otydligt alternativ på vänsterkanten. Bristen på konkretion och gemensamma besked är stor, men vi vet i alla fall att Socialdemokraternas politik innebär en återgång till subventioner. Socialdemokraterna förespråkar en miljard för det ändamålet, medan SSU, LO och Vänsterpartiet trycker på från vänster för att strö ännu mer av skattebetalarnas pengar över byggföretagen - skattemedel som byggbolagen inte ens säger sig behöva.

 

Dessutom visar erfarenheten att det inte löser problemen. Trots att Socialdemokraterna har provat flera olika subventionsformer sedan 1990-talet har Sverige byggt hälften av vad Norge, Finland och Danmark gjort. En miljard är mycket pengar men förslår inte så långt när vi talar bostadsbyggande. Den senaste och förhoppningsvis sista subventionen som Sverige använde sig av innebar i snitt cirka 70 000 kronor per studentlägenhet. Det är ungefär två kvadratmeter med Stockholms byggkostnader. Tror verkligen Veronica Palm att det skulle få i gång byggandet? Nej, subventioner är ineffektiva och ett slöseri med skattebetalarnas pengar.

Och har Socialdemokraterna skänkt en tanke åt vad som kommer att hända med byggandet i Sverige om de vinner valet?

Byggandet av hyreslägenheter kommer nämligen helt att stanna av. Aktörerna kommer sitta och avvakta besked om subventionernas utformning, för varför ska man sätta igång ett byggprojekt om chansen finns att få en subvention för samma projekt lite längre fram? När ett subventionssystem väl är färdigutformat och berett måste det också godkännas av EU, en process som tar minst ett halvår. Så om S vann valet skulle stora delar av nybyggnationen av hyresrätter stanna upp i uppåt ett helt år.

Det är viktigt att väljarna får reda på det. Socialdemokraternas bostadspolitik utgör en praktfull bromskloss för byggande av hyresrätter.

 

Stefan Attefall

KD, är bostadsminister