Ryssland blir allt mer likt Hitlertyskland

Följ senaste nytt i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 11 och 20 på helger
Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning vid Uppsala universitet.
Foto: Uppsala Universitet
Rysslands president Vladimir Putin.
Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / TT NYHETSBYRÅN

På rysk television har det sagts att runt två miljoner ukrainska nazister måste utrotas. Ryssland börjar allt mer likna en kopia av Hitlertyskland. Sveriges regering står vid ett avgörande vägskäl, skriver Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Den 24 februari 2022 kommer att minnas som dagen då Ryssland begick självmord som stormakt. Även om vi ännu befinner oss alltför nära i tiden för att till fullo inse de långsiktiga konsekvenserna av Kremls oprovocerade angreppskrig mot Ukraina finns vissa fakta att konstatera.

Ett är att den ryska krigsmakten har lidit förluster som redan vida överstiger förlusterna i krigen i Vietnam och Afghanistan. Ett annat är att den ofattbara ondska som präglat den ryska krigföringen har lett till ett vitglödgat hat emot Ryssland och allt ryskt som nu sprider sig långt utanför Ukrainas gränser. Och ett tredje är att den ekonomiska sanktionspolitiken kommer att få förödande konsekvenser för den ryska ekonomin.

Går Rysslands ärenden

Hur det kommer att sluta är ännu höljt i dunkel. Kriget står och väger, och Kreml hyser förväntningar att segra genom att regeringar i väst upphör med leveranser av vapen och ammunition. I detta syfte mobiliseras horder av ”intellektuella” som förklarar att kriget provocerats fram av NATO, att Ukraina inte kan vinna, och att lidandet för civilbefolkningen bara kan upphöra genom ett omedelbart vapenstillestånd.

Dessa fredsargument går Rysslands ärenden. Det finns inget Putin hellre vill än att få stopp på den ukrainska användningen av de tunga vapen som nu börjat anlända från väst. Det spelar i händerna på ekonomiska intressen som inget hellre vill än att få ett snabbt slut på kriget, så att man åter kan göra affärer med Ryssland. Och det emanerar företrädesvis från personer som har blygsamma eller obefintliga kunskaper om Ryssland.

På rysk television har experter nämnt att runt två miljoner ukrainska nazister måste utrotas.

Det senaste är det i särklass allvarligaste. Fredsargument grundade i okunskap underlättar för Putinvänliga regeringar att bortse från det faktum som säger att det inte finns någon som helst anledning att tro att ett vapenstillestånd skulle tjäna något annat syfte än att underlätta för Ryssland att omgruppera och att ladda om inför en förnyad offensiv. 

Kopia av Hitlertyskland

Den ryska statsledningen har nu piskat upp ett sådant hat emot Ukraina att det inte kan råda någon tvekan om att de ryska krigsmålen är att Ukraina skall utplånas som stat, och att en betydande del av den ukrainska befolkningen skall förintas. På rysk television har experter nämnt att runt två miljoner ukrainska nazister måste utrotas. Rysslands snabba omvandling till en kopia av Hitlertyskland är särskilt framträdande i den öppet rasistiska våldsretorik man avvänder för att mobilisera den egna befolkningen. 

Regeringar i väst står nu inför ett avgörande vägskäl. I den ena riktningen ligger att betala det pris som krävs för att hindra att Ryssland vinner. Genom att fortsätta och helst öka det militära stödet till Ukraina kan man säkerställa att de ukrainska förbanden lyckas befria sitt land. Och genom att hålla fast vid och helst utöka de ekonomiska sanktionerna kan man säkerställa att Ryssland inte under överskådlig tid kommer att lyckas bygga upp en ny krigsmakt. Detta är den enda effektiva säkerhetsgaranti vi kan ge Ukraina. 

Svagaste länken är Tyskland

I den andra riktningen ligger att Ukraina tvingas lägga ned sina vapen och att sanktionerna mot Ryssland gradvis avvecklas, samtidigt som frågan om Rysslands ockupation och annektering av stora delar av Ukrainas territorium läggs på is.

Under det förra scenariot kommer Ryssland att förvandlas till ett slags Nordkorea i Europa, förnedrat, förbittrat och väpnat till tänderna med kärnvapen. Under det senare kommer man att fullborda utplånandet av Ukraina och därefter gå vidare till att underkuva andra grannstater.

Den klart svagaste länken i detta kritiska läge är Tyskland, som inget hellre vill än att Putin skall återuppta leveranserna av gas. Är Sveriges regering beredd att bidra till att sätta press på förbundskansler Olaf Scholz, att acceptera fulla sanktioner och genast upphöra med sitt förhalande av utlovat stöd till Ukraina? 


Av Stefan Hedlund

Professor i öststatsforskning, Uppsala universitet

Se något mer:

Mats Larsson om omtalade besöket