Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Rutjobben ger sällan lön som går att leva på

Almegas Andreas Åström skarvar ordentligt för att framställa rutavdraget som framgångsrikt, skriver LO:s utredare Ulrika Lorentzi. Foto: Johan Jeppsson
Ulrika Lorentzi, LO. Foto: Joacim Schwartz

Även om nära tusen flyktingkvinnor fått ett rutjobb är det bara 126 av dessa som har en inkomst som motsvarar en heltidslön i ett enkelt jobb, skriver Ulrika Lorentzi, LO.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Debatter om rutavdrag hamnar ofta i fantasifull sifferexercis och missar frågan om hur våra skattemedel ska användas på bästa sätt. Detta gäller även Almegas replik på LO:s debattartikel ”När rut ersätter hemtjänst hotas vår välfärdsmodell”.

Almegas Andreas Åström skarvar ordentligt för att framställa rutavdraget som framgångsrikt. Han skriver att en rapport från SNS visar att nära tusen flyktingkvinnor fått ett rutjobb, men glömmer att det bara är 126 av dessa som har en inkomst som motsvarar en heltidslön i ett enkelt jobb. Rapporten visar att andelen kvinnor med flyktingbakgrund är dubbelt så hög både i offentligt finansierad hemtjänst och i övrig lokalvård, som inte tagit emot någon generös skattesubvention. Slutsatsen är ett stort frågetecken efter påståendet att rutavdraget varit en effektiv integrationsåtgärd. 

Det är orimligt att använda skattemedel till att etablera låglönemarknader dit utlandsfödda hänvisas. I stället behövs utbildningssatsningar för att rusta dem till bra jobb som de kan försörja sig på och samhället behöver.

Är det obegripligt att LO vill avskaffa rutavdraget då det kan leda till att rutjobbare blir arbetslösa, som Åström skriver? För LO är det viktiga vad som gynnar medlemmarna i LO-förbunden, i dag och i framtiden. Centralt är att trygga en generell välfärd av hög kvalitet. Det kräver ökade investeringar i välfärden och att fler utbildar sig till bristyrken inom välfärden.   

Då är det orimligt använda skattemedel till att etablera låglönemarknader dit utlandsfödda hänvisas. I stället behövs utbildningssatsningar för att rusta dem till bra jobb som de kan försörja sig på och samhället behöver. Många som städar i hem i dag behövs i bristyrken inom vård och omsorg. 

Tyvärr saknar inte heller resonemanget om att rutavdrag minskar stödet för den generella välfärden ”rim och reson”, som Almega hävdar. Det är en högst oroande utveckling som pågår i kommuner runtom i landet och bekräftas av forskning. 

 

Av Ulrika Lorentzi

Utredare LO