Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Romska kulturåret kan bekämpa fördomar

Har influerat. Att romer fortfarade utsätts för diskriminering är oacceptabelt och alla måste gemensamt hjälpa till för att förbättra romernas situation.
Foto: Fredrik Funck

Konstnärer och författare världen över har inspirerats av den romska  ­kulturen. Att synliggöra detta kan hjälpa att bryta fördomar. Det  skriver integrationsminister Erik Ullenhag och artisten Hans Caldaras.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Hans Caldaras. Artist och debattör.
Foto: Foto: Pelle Piano Ellström

Den första skriftliga anteckningen om romer i Sverige dateras 29 september 1512. Detta 500-årsjubileum firas under hela 2012, det romska kulturåret. Den romska kulturen är en del av vårt svenska kulturarv och vi kan med glädje konstatera att många romska kulturevenemang genomförts under året av en mängd aktörer runtom i landet.

Denna helg uppmärksammas det romska kulturåret bland annat i Stockholm med fullspäckat program. Som en start gav regeringen tidigare i år statens kulturråd i uppdrag att anordna ett möte för att bidra till att sätta i gång olika kulturaktiviteter. Bredden och mångfalden i det som har genomförts och kommer att genomföras är omfattande. Romsk kultur synliggörs och det är en positiv del i att öka kunskapen om den romska minoritetens betydelse för vad som är Sverige.

Den romska kulturen är inte statisk  ­ eller homogen. Romsk kultur har influerats av alla de länder, kulturer, språk och samhällsskick som romer under historiens gång har kommit i kontakt med.  ­ Vidare har förföljelse och diskriminering av  ­ romer format, förstärkt och/eller hindrat utvecklingen av den romska  ­ 

Erik Ullenhag (FP), integrationsminister.
Foto: Foto: Christian Örnberg

kulturen. Kulturen har fungerat som en livlina under historiens gång av förföljelse och förtryck. Den egna kulturen, som bygger på solidaritet och jämlikhet, har ofta varit ett skydd mot omgivningens hot och fientlighet.

Konstnärer, författare och kompositörer världen över har influerats av den romska kulturen. Hur hade olika länders folkmusik låtit utan romskt inflytande? Hade flamencon och den latincubanska rumban låtit så som den låter i dag? Varifrån har författare som Garcia Lorca, Pusjkin och Tolstoj fått sin inspiration till flera av sina klassiker? ­Kompositörer som Brahms, Bizet, ­Dvorak och Liszt har alla influerats av den romska musiken i skapandet av flera av sina klassiska och kända verk.

Vi kan inte tala om romsk kultur utan att samtidigt lyfta fram romers situation både historiskt och nutid. Romer i Sverige har drabbats av ­oacceptabla övergrepp. På 1600-talet utgick ett statligt påbud att romska män skulle avrättas, kvinnor och barn skulle landsförvisas. Under 1900-talet tvångssteriliserades hundratals. Romer förvägrades boende och tvingades ofta flytta. Barnen fick inte gå i skola och livet i tält ledde till sjukdom och för tidig död.

Denna mörka del av vår svenska historia måste göras mer känd för hela den svenska befolkningen. Kunskap om historien  ­ bidrar till att skapa en bättre framtid för Sveriges romer. Vit ­ boken om övergrepp, kränkningar och  ­ andra sär ­ behandlande åt ­ gärder mot romer  ­ under 1900-talet, som  ­ regeringen har initierat, ska bidra till att vi inte glömmer den mörka historien. Vi är skyldiga offren att minnas vad som har skett.

Många romer utsätts fortfarande för diskriminering. Främlingsfientligheten och anti-ziganismen visar sitt fula ansikte allt för ofta både i Sverige och i Europa. Det är oacceptabelt och alla goda krafter måste ­gemensamt arbeta för att förbättra romers ­situation.

I arbetet med att förbättra romers situation kan kulturen spela en viktig roll. Kulturen kan bidra till historiebeskrivningen och en rannsakan av majoritetssam ­ hällets roll vad gäller behandlingen av romer. En moralisk signal om vad som är rätt och fel. Lögner och myter om romer kan  ­ genom kulturen lyftas fram och ifrågasättas. Kulturen kan då också bli ett sätt för de som utsatts för övergrepp att få någon form av upprättelse. Det romska kulturåret kan visa på allt det positiva som romsk kultur har bidragit med för Sverige och Europa.


HANS CALDARAS

ERIK ULLENHAG