Roger Akelius engagemang behövs

Veronica Palm.
Foto: Sven Lindwall

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det som byggt Sverige starkt har vart ett starkt samarbete mellan politik och näringsliv, där var och en har tagit sin del av ansvaret. Det gäller inte minst på bostadsmarknaden. När vi i dag har en regering som drar sig tillbaka och överlämnar hela ansvaret till marknaden försämras landets förutsättningar. Sverige är ett litet exportberoende land som behöver samarbete för att kunna hävda sig i internationell konkurrens.

Jag välkomnar Roger Akelius engagemang under rubriken "Låt kapitalisterna bygga bort slummen”. Det är med oro jag ser hur så många lägenheter från miljonprogrammets dagar inte får nödvändig upprustning och inte klimatsäkras inför framtiden. Att påbörja en omställning skulle både ge jobb, bättre lägenheter och en bättre miljö.


Dessutom leder dagens situation till inlåsningar på bostadsmarknaden och hindrar en dynamisk arbetsmarknad. Enkelt uttryckt: Folk kan inte flytta dit jobben finns och svenska företag går miste om chanser på en allt hårdare internationell marknad.


För att klara utmaningen krävs både engagerade fastighetsförvaltare och ansvarsfulla politiker. Med ett ökat gemensamt ansvarstagande kan vi bygga Sverige starkare.


VERONICA PALM

är Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson