Rödgrön politik skapar parallella samhällen

Johan Forssell (M) Foto: Fredrik Wennerlund
Gömda flyktingar Foto: Larseric Linden / GT/EXPRESSEN

Det mest humana är att ha rättssäker asylprocess där man får sin sak prövad, men att den som fått avslag på asylansökan återvänder hem direkt, skriver Johan Forsell (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

FAKTA

Johan Forssell

Migrationspolitisk talesperson (M)

Allt fler som får avslag på sin asylansökan väljer att stanna kvar i landet utan tillstånd. Inom några år riskerar vi få ett skuggsamhälle som uppgår till närmare 70 000 personer. Mot den bakgrunden är det oroande att regeringen och rödgröna kommunledningar fattar beslut som gör det svårare att upprätthålla en reglerad invandring. Nu senast Miljöpartiet i Stockholms stad, som driver att ekonomiskt bistånd ska kunna ges till familjer som fått avslag på sin asylansökan. Även regeringen går nu fram med förslag i fel riktning när gymnasiestudier ska kunna medföra uppehållstillstånd för vuxna personer som saknar asylskäl.

Sverige har på tre år tagit emot 300 000 asylsökande. I år har hittills över 60 000 uppehållstillstånd i asylärenden beviljats. Till denna väntas en stor anhöriginvandring de närmaste åren.

Samtidigt har vi ett återvändande som inte fungerar tillfredställande. Antalet personer som trots lagakraftvunna avslagsbeslut på asylansökan stannar kvar i Sverige ökar. Inom några år kan närmare 70 000 personer omfattas av ett parallellt skuggsamhälle. Det urholkar förtroendet för migrationspolitiken, undergräver skillnaden mellan ja och nej i asylprocessen och riskerar att medföra en social utsatthet i det djupaste av utanförskap.

 

LÄS MER: C vill inte tillbaka till den gamla migrationspolitiken

 

Sverige kan inte återgå till den tidigare ohållbara migrationspolitik som skilde oss från andra länder i vår närhet. Vi kan inte heller räkna med att ett fungerande EU-system kommer på plats i närtid, och vi måste därför ha egna svar på hur politiken ska vara utformad.

Våra insatser måste vara tydligt inriktade på människor som har asylskäl. Om man saknar asylskäl, och därför nekas uppehållstillstånd, ska man så snart som möjligt återvända till sitt hemland. En tydlig skillnad mellan ja och nej i asylprocessen är grunden för en reglerad invandring. Trots detta ser vi hur de rödgröna partierna driver en linje som motverkar återvändandet för dem utan asylskäl.

Nyligen presenterade regeringen förslag om att gymnasiestudier ska kunna medföra uppehållstillstånd för vuxna personer som saknar asylskäl i vissa situationer. Förslaget skulle innebära att man inför en helt ny grund för uppehållstillstånd. Asylrätten är dock avsedd för något helt annat, nämligen att ge människor skydd från krig och förtryck. Och häromdagen gav den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm besked om att barn utan asylskäl ska ges försörjningsstöd. Sedan flera år tillbaka har det socialdemokratiskt styrda Malmö gett försörjningsstöd till samma grupp.

 

LÄS MER: Det är inte mitt Sverige

 

Denna typ av förslag riskerar att leda till att fler unga vuxna, som saknar asylskäl, dröjer sig kvar längre i landet. Det kan inte vara skattebetalarnas ansvar att ge ekonomiskt bistånd till personer som inte har rätt att vistas i Sverige. Det är heller inte hållbart att Sverige tar steg tillbaka mot en politik som skiljer sig från, och är mer generös, än andra EU-länders. Konsekvenserna av en sådan politik såg vi förra hösten.

Vid en första anblick kan det framstå som humant att ge ekonomiskt stöd till personer som saknar uppehållstillstånd. Samtidigt minskar varje nytt initiativ i den riktningen möjligheterna att kunna verkställa de beslut som fattats av myndigheter och domstolar. Följden blir att parallella samhällen växer fram och återvändandet av de som saknar rätt att stanna drar ut på tiden, om det ens går att genomföra alls. Det bästa och mest humana är att ha en ordnad och rättssäker asylprocess där man får sin sak prövad, men att den som fått avslag på asylansökan återvänder hem direkt efter lagakraftvunnet beslut. Att dra ut på tiden löser inga problem, utan skapar bara nya.

Moderaternas besked är tydligt: Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Därför ska vi slå vakt om skillnaden mellan ja och nej i asylprocessen. Det är beklagligt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet på både nationell och lokal nivå nu fattar beslut som går i rakt motsatt riktning.

 

Johan Forssell, Migrationspolitisk talesperson (M)