Rödgrön försvarspolitik full med frågetecken

Karin Enström, Stefan Löfven.
Foto: Jens L'Estrade, TT

Som försvarsminister är mitt fokus att stärka Sveriges försvar. Därför  satsar alliansregeringen 1,4 miljarder över fyra år på försvaret i årets  budgetproposition. Mot detta står oeniga oppositionspartier som senast  de gick till val lovade väljarna att spara 2 miljarder per år på  försvaret.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Under sin tid vid makten lade Socialdemokraterna ner cirka 60 militära förband och enheter, samtidigt upphörde den samlade försvarsplaneringen. Senast Socialdemokraterna gick till val med Miljöpartiet och Vänsterpartiet gjorde man det med löften om att skära 2 miljarder per år i försvarsbudgeten.


När Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu har presenterat sina respektive budgetalternativ står det klart att det inte finns något samlat alternativ i försvarspolitiken. Miljöpartiet föreslår, i likhet med förra året, miljardnedskärningar på försvaret. Sammanlagt vill man spara drygt 7 miljarder över fyra år. Vänsterpartiet föreslår också miljardbesparingar i sin budget med nästan 3,5 miljarder på tre år. Ett röd-grönt samarbete på försvarsområdet riskerar på nytt innebära miljardnedskärningar. Detta skulle inte bara försämra försvarsförmågan utan skulle vara ett dråpslag mot Försvarsmakten och dess personal.


Alliansen påbörjade under förra mandatperioden en omfattande och nödvändig reformering av försvaret i syfte att stärka försvarsförmågan. Försvarsmakten ställer nu om till ett modernt insatsförsvar. Knappt halvvägs in i reformen har vi en bättre försvarsförmåga än när regeringen tillträdde 2006.

Mot alliansregeringens satsningar på försvaret står en splittrad opposition och Socialdemokraterna blir svaret skyldigt väljarna om man återigen ska göra upp med Miljöpartiet och vänstern om försvaret.

Ett lands försvar och försvarspolitik är någonting som lämpar sig synnerligen illa för politiska experiment och tvära kast. Min fråga till Stefan Löfven blir därför – om Socialdemokraterna planerar att göra upp med Miljöpartiet och Vänsterpartiet i försvarsfrågan och hur mycket kommer man då att skära på försvaret?Karin Enström, M, är försvarsminister