RFSU:s film stjälper mer än den hjälper

RFSU visar i sin replik att organisationen inte alls vill förstå kritiken mot det nya material som de nu sprider till Sveriges skolor. Man säger sig vilja göra sex bättre med respekt för egna och andras gränser. Problemet är att RFSU inte inser att man själv gör precis tvärtom, när man vill tvinga 13-åringar att se och därefter diskutera innehållet i explicita sexakter som leder till orgasm.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Avsändarna säger sig vilja presentera verklighetsnära sammanhang som unga kan relatera till. Men snälla RFSU - det filmen visar är inget som de flesta 13-åringar relaterar till, och enligt svensk lag ska de heller inte behöva göra det! Högstadieföräldrar, kräv att få se filmen "Vill du?" och att läraren genomför lektionen enligt anvisningarna, på ett föräldramöte. Reaktionerna vid ett sådant tillfälle visar säkert mer än nog om materialet är lämpligt eller inte för 13-åringar.

RFSU tar heller inget ansvar för vad materialet lämnar efter sig hos utsatta ungdomar, eller elever från kulturer med helt annan sexualetik än RFSU:s. Man hänvisar urskuldande till att lärarna får bedöma vad som passar i vilka grupper, men vidhåller målgruppen från årskurs sju.

Vår slutsats är klar: Självkänsla och gränssättning är viktiga inslag i skolan, men det finns betydligt bättre sätt att åstadkomma sådant än genom att använda "Vill du?", som tvärtom stjälper mer än hjälper. Det blir ett övergrepp mot minderårigas integritet och rätt att själva välja när och hur de vill utveckla sin sexualitet.

RFSU gör väl i att skyndsamt dra tillbaka detta skolmaterial.


Therése Ewert, skolkurator

Johan Semby, överläkare

Jovanna Dahlgren, professor i pediatrisk endokrinologi