Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

"Reva fortsätter underminera Sverige som rättsstat"

Kontrollerade människor får inte vet varför de stoppats visar Arenagruppens nya kartläggning - Ett underbetyg för en modern rättsstat som Sverige, skriver bland andra Ardalan Shekarabi och Lisa Pelling.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Det här är Reva

2009 fick Polisen, Migrationsverket och Kriminalvården regeringens uppdrag att ”i samråd genomföra en översyn av arbetet med att verkställa utvisnings- och avvisningsbeslut”, och ”vidta de åtgärder som krävs för att öka antalet verkställigheter”. Den översyn som nämndes i myndigheternas regleringsbrev blev 2010 Reva-projektet. Regeringens uppdrag har upprepats och förtydligats i regleringsbreven de senaste fem åren. I juni i år kommer Reva-projektet att införlivas i Polisens, Migrationsverkets och Kriminalvårdens verkställighetsarbete permanent (inom Kriminalvården är det enbart Transporttjänsten som involverats i Reva-projektet).

Källa: Arenagruppen

Ett år har gått sedan debatten om Reva briserade i Sverige. Rikspolisstyrelsen beslutade dock redan 2007 att de inre utlänningskontrollerna skulle bli en arbetsuppgift som ingår i allt polisarbete. Som en konsekvens av det görs årligen tiotusentals inre utlännings-kontroller i Sverige. Människor blir stoppade på gatan, i tunnelbanan och längs vägarna och måste visa papper på att de har rätt att vistas i Sverige. Under 2013 (fram till november) genomfördes 27 404 kontroller. Enbart i Stockholm handlade det förra året om fler än 10 000 ID-kontroller som polisen klassificerar som inre utlänningskontroller.

I rapporteringen om Reva finns en del missuppfattningar om vad projektet egentligen handlar om. Reva, som står för ”rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”, startades som ett projekt 2009 för att förbättra förutsättningarna för ett rättssäkert och effektivt myndighetsförfarande när personer utan uppehållstillstånd är tvungna att lämna landet. De inre utlänningskontrollerna fanns alltså långt innan Reva-projektet initierades, men mycket tyder på att Reva-projektet har bidragit till att antalet kontroller ökat kraftigt. 

I Arena Idés rapport, ”Skyldig tills motsatsen bevisats?” som presenteras i dag, framgår att projektet som skulle leda till rättssäkerhet och effektivitet snarare har lett till det motsatta.

Trots att Rikspolisstyrelsens har bestämt att alla polismyndigheter ska anta lokala föreskrifter för arbetet med inre utlänningskontroller är det bara 2 av 21 som svarar ja på frågan om sådana finns. En kraftig majoritet saknar alltså lokala föreskrifter.

Rapporten har också granskat hur de 21 polismyndigheterna dokumenterar sina inre utlänningskontroller. Granskningen visar att det finns stora skillnader mellan olika polismyndigheter. I två polismyndigheter dokumenterar man överhuvudtaget inte kontroller av svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige. Fem polismyndigheter ger tvetydiga svar på frågan om de dokumenterar sina inre utlänningskontroller – i vissa fall rapporterar de, i andra fall inte.

Detta innebär att det finns människor som har blivit kontrollerade och inte kan få ut uppgifter om varför de har blivit stoppade. Den kränkning och den rättsosäkerhet som detta innebär för den enskilde är ett underbetyg för en modern rättsstat som Sverige.

I en debattartikel säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz (Dagens Arena, 130301) att jakten på effektivitet aldrig får gå ut över rättssäkerheten.

”I dag styrs polisen av en tydlig resultatkultur och pressen från justitieministern blir allt tyngre i takt med att valet närmar sig. Polisförbundet anser att jakten på siffror och statistik för att uppnå kvantitativa politiskt satta mål aldrig får styra val av arbetsmetod eller hur arbetet utförs. Rättssäkerheten måste alltid väga tyngre än kraven på effektivitet.”

Polisens arbete med inre utlänningskontroller är ett tydligt exempel på när rättsäkerheten har fått stå tillbaka för effektiviteten.

Vi är inte ute efter att sätta dit enskilda poliser. Däremot har polismyndigheterna kraftigt brustit i sina åligganden. Om inga åtgärder vidtas mot detta finns risken att vi får ett Sverige där stora delar av befolkningen upplever att de får sin rätt att vistas i sitt hemland ifrågasatt bara för att de har ett utseende som enskilda poliser uppfattar som icke-svenskt.

 

Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé

Boa Ruthström, chef, Arena Idé

Agnes Eklund, doktorand i juridik

Claes-Mikael Jonsson, chefsjurist, LO

Mattias Landgren, chefsjurist, Byggnads

Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot S och doktorand i juridik

Peter Varga, jur. kand. Lewis & Partners Advokatbyrå

Ignacio Vita, jur. kand, Sju Advokater