Retorik stoppar inte terrorismen

Anders Ygeman (S), inrikesminister.
Foto: Sven Lindwall

Trots att problemet med terrorkrigsresor varit känt i flera år fanns inga påbörjade åtgärder när den här regeringen tillträdde.

Nu har vi skyndsamt jobbat fram en lagstiftning som lämnas till höstriksdagen för att kriminalisera rekrytering, finansiering och organisering av terrorhandlingar, skriver inrikesminister Anders Ygeman.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige har ett ansvar för våra medborgare både här hemma och utomlands. Regeringen har sedan i höstas initierat en rad åtgärder mot den våldsbejakande extremismen. Men det räcker inte. Inom kort presenteras därför en ny strategi mot terrorism.

När vi på fyra timmar vittnar tre fruktansvärda attentat, i Frankrike, Kuwait och Tunisien är det inte längre en fråga om att se över vilka åtgärder som krävs utan hur vi kombinerar förebyggande insatser med repressiva åtgärder så att grogrunden till radikalisering minskar och tryggheten ökar.

Utländska stridande är ett problem som Sverige delar med många andra länder. Utgångspunkten i regeringens förebyggande arbete är att motverka radikalisering så att färre reser för att delta i träning eller strid. Då stryps också tillförseln av personer som kan bygga upp en vilja och förmåga att hota Sveriges säkerhet.

De brottsbekämpande myndigheterna har länge pekat ut det förebyggande arbetet som en avgörande framgångsfaktor. Det är enbart när färre rekryteras och reser för att delta i strid som polis och säkerhetspolis har möjlighet utföra sitt uppdrag på ett effektivt och verkningsfullt sätt.


Därför har regeringen fördubblat resurserna till den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin. I det förebyggande arbetet är kommunerna centrala. För att landets 290 kommuner ska kunna arbeta mot radikalisering på ett effektivt sätt, tas nu en handlingsplan fram med flera verktyg inom ramen för det förebyggande arbetet.

Regeringen har ett ansvar att vidta åtgärder för att försvåra möjligheten att delta, träna och strida för terrororganisationer såsom ISIL. Sverige har inte bara ett åtagande att implementera FN:s resolution 2178, vi måste ha en lagstiftning som avspeglar de brott som har potential att hota vår trygghet. En lagstiftning för att kriminalisera rekrytering, finansiering och organisering av terrorverksamhet ska presenteras vid höstriksdagen. Dessutom har regeringen nyligen gett ett uppdrag om att även utreda förslag på åtgärder som kriminaliserar själva stridandet.


Med en lagstiftning som kriminaliserar bygger samhället också upp förmågan att förhindra eventuella terrorattacker. Kraftfulla repressiva åtgärder ger de brottsbekämpande myndigheterna fler verktyg för att upptäcka, utreda och lagföra de handlingar som begås.

Samma dag som Lyon, Tunisien och Kuwait utsattes för fruktansvärda attentat dödades ett hundratal personer i syriska Kobane. Terrorismen skördar liv, och det drabbar ofta just muslimer. Det är en allvarlig situation som ska oroa alla som står upp för demokrati och alla människors lika värde. Då duger det inte med ett uppskruvat tonläge.

Vi har ett ansvar för svenska medborgare – oavsett var i världen de befinner sig. Det förpliktigar. Det kräver att alla demokratiska krafter gemensamt arbetar för att stoppa radikalisering och att våra brottsbekämpande myndigheter har verktygen för att sätta terrorister bakom lås och bom. En ny nationell strategi som består av bägge delar är ett viktigt steg för att skapa trygghet. För alla. 


Anders Ygeman (S), inrikesminister