Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Rena rama Ungern när S vill styra forskningen

Uppsala universitet.
Foto: JORMA VALKONEN/IBL
Douglas Thor, förbundsordförande Moderata studenter.

Varje timme som går åt till värdegrundskonferenser och genusstrategier för att tillfredsställa regeringen, är timmar som borde användas till undervisning och forskning, skriver Douglas Thor i en slutreplik om akademisk frihet. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

SLUTREPLIK. Alva Cedergren från S-studenter bekräftar farhågorna med att låta politiken styra över akademin. Till försvar för att villkora all forskning mot en statlig värdegrund menar hon att det bara handlar om att följa lagen. Det är uppenbart inte sant, för då skulle ingen särskild värdegrund behövas. Förslaget handlar i stället om att politisera forskningen och försvåra för vetenskap som inte går i Socialdemokraternas ledband. 

Genom att knyta all forskning till en värdegrund har regeringen öppnat för att sedan styra forskningen ytterligare genom att ändra värdegrunden i stället för lagen. Vilket är mycket lättare att göra. 

Tunga remissinstanser varnar

Utöver forskarna som skrev i DN varnar exempelvis Umeå universitet, Södertörns högskola och Stiftelsen för Strategisk Forskning i sina remissvar för att framtida politik enkelt kan begränsa akademins kunskapssökande genom att ändra värdegrunden. 

Kritiken mot en Axén Olins mejlkritik visar att Cedergren inte förstår proportionerna av den egna regeringens agerande. En politikers kritik av en kurs går inte att likställa med att påtvinga hela den svenska akademin särskilda perspektiv i forskning och undervisning, begränsa forskningens kunskapssökande till vad staten anser är korrekt värdegrund och att pressa fram institutionaliserad sexism i form av kvotering.

Det liknar en vänstervariant av Ungern

Det strypgrepp regeringen nu tagit om akademin är närmast att likna med Ungern. Där är det högerradikala krafter som begränsar forskningen genom att förbjuda genusstudier. Oberoende om det är från höger eller vänster är sådan styrning fel.

Under denna regering har det blivit allt mer pekpinnar, genus och woke-ideologi på bekostnad av utbildnings- och forskningskvalitet.

Akademin ska vara en plats för fritt meningsutbyte och sökande efter kunskap och en plats där vad som sägs är viktigare än kön eller hudfärg på den som säger det. Den akademiska friheten måste innefatta frihet att ifrågasätta värdegrund – även den värdegrund som är gängse i dag.

Under denna regering har det blivit allt mer pekpinnar, genus och woke-ideologi på bekostnad av utbildnings- och forskningskvalitet. Det är därför inte konstigt att Sverige ”inte länge är i paritet med [jämförbara] länder vad det gäller riktigt framstående universitet” (Benner, Ekots lördagsintervju 20 mars).

Slösa inte resurser på värdegrundskonferenser

Svenska högskolor och universitet ska erbjuda utbildning av hög kvalitet och presentera forskning i världsklass. Varje timme som går åt till värdegrundskonferenser och genusstrategier för att tillfredsställa regeringen, är timmar som borde användas till undervisning och forskning. 

Det är dags att politiken slutar ta forskares och studenters tid till politiska projekt och använder pengarna till fri undervisning och forskning i stället.


Av Douglas Thor

Riksordförande Moderata studenter

0