Religiösa friskolor blev en giftcocktail

Anna Ekström (S), utbildningsminister.
Foto: STINA STJERNKVIST/TT
Mikael Damberg (S), inrikesminister.
Foto: STINA STJERNKVIST/TT

Möjligheterna att starta religiösa friskolor och tidigare undermåliga kontroller av vem som driver dem kom att bli en giftcocktail som drog till sig oseriösa och i värsta fall rentav farliga aktörer som Säpo bedömer som ett hot mot Sveriges säkerhet. 

Extremism och radikalisering hör inte hemma i svenska skolor, skriver utbildningsminister Anna Ekström och inrikesminister Mikael Damberg.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. 90-talets friskolereform var ett hafsverk. Moderaterna trodde att en mångfald av aktörer skulle växa fram och erbjuda barn och föräldrar att välja en skola med en pedagogik man själv tyckte om, också religiösa friskolor. Men trots varningar från bland annat OECD drevs skolmarknaden igenom.

Även om Moderaterna ville väl, kan vi i dag konstatera att friskolereformen har fört med sig problem för svensk skola som inte ens de starkaste kritiker kunde drömma om. Vad sägs om friskolor som marknadsför sig mot föräldrar med löfte om att barnen får rätt religiös uppfostran eller som mellan raderna lovar att flickor och pojkar inte ska undervisas tillsammans?

Säkerhetshot drev muslimsk skola

Personer som Säkerhetspolisen bedömer som hot mot Sveriges säkerhet och nyckelpersoner i att radikalisera unga människor har fått driva skola. Uppgifter finns också om att det förekommer att IS-återvändare fått anställning på skolor. I dag kan polis och säkerhetspolis dela med sig av vissa sekretessbelagda uppgifter till skolor om det exempelvis kan motverka terrorism och att personer med kopplingar till våldsbejakande extremism agerar inom skolan. Men eftersom fristående skolor inte omfattas av offentlighetsprincipen gäller dessa regler i dag bara kommunala skolor.

Expressen/GT avslöjade tillsammans med Doku att minst fyra återvändare från krigets Syrien fått anställning på muslimska Vetenskapsskolan i Göteborg.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Stoppa nya skolor och stäng de dåliga

Vi behöver göra flera saker för att råda bot på de här problemen: 

1. Om man inte är lämplig, då ska man inte heller få starta och driva skola. Från och med den 1 januari 2019 har vi äntligen fått regler på plats som garanterar att den som äger eller leder en skola ska ha tillräckliga resurser, tillräckliga kunskaper, inte vara kriminellt belastad eller på annat sätt ha en olämplig bakgrund. 

2. Stopp för nya religiösa friskolor. Vi kan inte tolerera vilka skolor som helst i Sverige. I och med Januariavtalet har vi fått ett brett politiskt stöd för att införa ett stopp för nya religiösa friskolor. Vi kommer också se till att befintliga religiösa friskolor ska kontrolleras bättre.

3. Lättare att stänga skolor med stora brister. Det är inte rimligt att skolor fått bedriva verksamhet under lång tid trots återkommande och allvarliga brister, oavsett om skolan är kommunal eller fristående. Därför har regeringen nu tillsatt en utredning om som ska ge förslag på hur Skolinspektionens möjlighet att stänga skolor med stora brister ska kunna öka. 

Extremister ska inte få verka fritt

De här åtgärderna är nödvändiga för att svensk skola inte ska vara en frizon för extremism och radikalisering. I ett starkt samhälle måste vi stå upp för att den bästa skolan är den där elever möts och får samma rätt till en bra utbildning, oavsett kön, bakgrund eller religiös åskådning. Varken extremism, religiös påverkan eller brister i kunskapsuppdraget kan accepteras i svensk skola. 

Skolan är inte till för att föräldrar ska kunna säkerställa att deras barn får ”rätt” religiös fostran, eller för att människor med extrema åsikter ska kunna verka fritt. Skolan är till för att alla barn i Sverige ska få med sig de kunskaper de behöver för livet.


Av Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Mikael Damberg (S)

Inrikesminister