Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Rektorer måste bära ansvaret för mobbning

Förutom lidandet i nuet, kan mobbning leda till ett livslångt sargat självförtroende med enorma svårigheter att kunna lita på andra människor, till psykisk ohälsa med depression och ångest, ätstörningar och självskadebeteende.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

 Enligt forskning gjord vid NASP (nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa), har en övervägande andel av de unga individer som genomför självmordsförsök blivit mobbade. Det finns också unga människor, som dör genom självmord.

Gällande skollag från 1 juli 2011 innehåller både anmälnings- och handlingsplikt. Trots det, så är arbetet mot mobbning och kränkning av elever, på många skolor i vårt land, en katastrof.

I över fyra decennier har jag på olika sätt arbetat med dessa frågor. Det är vanligtvis inte föräldrar och elever vid skolor där allt fungerar, som tar kontakt med mig.

När vi vuxna genom skolplikten "tvingar" våra barn och ungdomar till minst nio år i skolan - förskoleklass och gymnasieskolan kallar jag, än så länge, för obligatoriskt frivilliga - så är det vuxenvärldens skyldighet, att alltid göra sitt yttersta för att inget barn eller någon ungdom skall mobbas.

Att inte på alla plan motarbeta mobbning och kränkning betyder ett tyst erkännande.

Undersökningar visar, att även vid skolor som präglas av ett tufft klimat, lyckas man reducera andelen mobbade och kränkta elever, när all personal, under skolledarens ledning, är engagerad i arbetet, och det finns en samsyn om hur arbetet skall genomföras, och att det i verkligheten realiseras.

Därför blir min självklara konklusion, att den rektor, som på sin skola, genom sin personal, prioriterar någon annan uppgift före kampen mot mobbning och kränkning bör fråntas sin skolledartjänst.

Han eller hon är en riskfaktor när det gäller våra elevers trygghet och säkerhet, deras fysiska och psykiska hälsa.

Christer Olsson

Legitimerad psykolog, föreläsare och författare

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!