Reglera människors flygresor i en motbok

Jordklotet måste räddas och flygandet minska. Det behövs en motbok för flygresor, menar miljöaktivisten Paula Grossman.
Foto: PATRIK C ÖSTERBERG
Paula Grossman är lärare och miljöaktivist.

Det behövs långt mer än subventionerade elcyklar för att rädda planeten. Samtidigt beter vi oss som alkoholister som inte kan sluta.

Ge varje person ett flygkonto med ett begränsat antal flygtimmar per år, skriver miljöaktivisten Paula Grossman.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT | KLIMAT & MILJÖ. Från 1919 till 1955 hade vi i Sverige en motbok för att ransonera köp av alkohol, då man insåg att den höga alkoholkonsumtionen utgjorde ett hot mot hela samhällsfunktionen. Människor drack alldeles för mycket, vilket satte ned deras arbetsförmåga, hotade familjen och försörjningen samt orsakade sjukdom och dödlighet. Tydligen räckte det inte med att informera, propagera och uppmana folk att dricka mindre. Det behövdes statligt ingripande och restriktioner.

Systembolaget är den kontrollapparat som vi fortfarande har kvar och även om Sveriges invånare dricker mer än vad de borde, så är det inte alkoholen som är det stora hotet för samhället eller vår försörjning i dag. Så vad är det i dag som hotar hela samhället och vår försörjning? Alla vet svaret, men bär skygglappar, för vi, liksom alkoholisten, kan inte och vill inte förändra vårt beteende. Vi överkonsumerar miljöutrymme och vi kan inte låta bli. Liksom alkoholisten resonerar att ett litet glas vin inte är så farligt, tänker vi att det spelar väl ingen större roll vad lilla jag gör, det varken hjälper eller stjälper i det stora hela. 


LÄS MER: Pär Holmgren: Därför blir jag riktigt orolig av väderrekorden


Inte mycket har hänt sedan 1996

1996 var jag med och ordnade en stor miljökonferens med namnet "Miljön som konfliktorsak". Till denna bjöd vi in frivilligorganisationer som arbetade med miljöfrågor i olika delar av världen. Representanterna från respektive organisation ombads sedan skriva ned innehållet i sina framföranden, som sammanställdes i en bok. Baksidestexten lyder:

”Människans förbrukning av naturresurser sker till fyra femtedelar i de rika länderna, där bara en femtedel av alla människor lever. Att miljöskador följer i överkonsumtionens spår är numera välkänt. Mindre känt är att i-ländernas stora efterfrågan på naturresurser skapar allvarliga konflikter mellan olika folkgrupper i de fattiga länderna. Om de värsta farhågorna rörande växthuseffekten visar sig sanna kommer även människor och miljö i nord att drabbas mycket hårt. Med hjälp av ändrade konsumtionsmönster och effektivisering går det dock att hejda den pågående förstörelsen av jordens biosfär.”

Det var mer än tjugo år sedan! Konsumtionen i nord har inte minskat och samtidigt har konsumtionen i syd ökat. 

Överkonsumtionen måste upphöra

Nederländska organisationen Jordens Vänner (Mileudefensie) introducerade 1992 begreppet Rättvist Miljöutrymme, och man gjorde en beräkningsmodell som gör det möjligt att jämföra miljöutrymmet för olika länder. Miljöutrymmet är kvantifierbart och varje land är berättigat till samma utrymme per capita, vilket skulle vara rättvist. 


LÄS MER: Sluta klaga på korna – de är klimathjältar


Tanken var att en begränsning av användandet av miljöutrymmet skulle tvinga i-länderna att hushålla bättre med resurserna genom utveckling av energibesparande teknologi, vilket även skulle komma de fattigare länderna till del. Detta har ännu inte kommit till stånd. 

Själv tycker jag att överkonsumtionen är betydligt mer allvarlig än de flesta frågor som engagerar våra politiker. Det behövs bra mycket mer än subventioner på elcyklar.

Lösningen mot flygandet: Motbok

Sveriges invånare konsumerar som om det fanns 4,5 jordklot. Vi måste minska koldioxidutsläppen från 11,5 ton per år till max 1,5 ton. Vi kan inte vänta. Det måste ske nu. Det enda vettiga är statliga krafttag, ransoneringar, en modern motbok både för företag och privatpersoner. Det gäller nationellt och för hela EU, till en början. På privatsidan bör en motbok för flygresor införas per omgående, eftersom flygandet är den aktivitet som genererar det mesta av koldioxidutsläppen. Varje person bör få ett flygkonto med X antal flygtimmar att disponera per år. Detta system är mer rättvist än att höja flygpriserna genom skatter, eftersom det skulle slå mot dem som inte har råd. Liknande ransoneringsåtgärder bör även vidtas för industrin och andra sektorer. 

På EU-nivå bör snarast inrättas ett kontrollorgan för användande av miljöutrymme för medlemsstaterna. 

Om inte i dag, finns inget i morgon!


Av Paula Grossman

Lärare och miljöaktivist


LÄS FÖRRA VECKANS MEST LÄSTA DEBATT: 

Läraren Ola: Snälla, allt kan inte handla om era barns diagnoser