Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Regimen överlever – med eller utan Putin

Det mest omedelbara hotet ligger i den ryska krigsmaktens uppenbara ambition att slå ut elförsörjningen i Ukraina, skriver Stefan Hedlund.
Foto: Mikael Wallerstedt
Regimen som sådan kommer att överleva – med eller utan Vladimir Putin, skriver Stefan Hedlund.
Foto: TT NYHETSBYRÅN

Sverige måste börja planera för att hantera Ryssland efter kriget. 

Utgångspunkten måste vara att regimen kommer vara besjälad av ett vitglödgat hat mot Ukraina och mot dess vänner i väst. 

Denna regim måste isoleras under överskådlig tid, skriver Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Slutspelet närmar sig nu för Rysslands folkrättsvidriga krigföring i Ukraina. För svensk utrikes- och säkerhetspolitik kommer detta att innebära svåra vägval och betydande utmaningar. 

Det mest omedelbara hotet ligger i den ryska krigsmaktens uppenbara ambition att slå ut elförsörjningen i Ukraina. Då detta innebär ett direkt existentiellt hot mot livsviktiga funktioner i det ukrainska samhället finns en växande sannolikhet att USA kommer att välja att kraftigt eskalera sitt militära stöd.

Exakt vad detta skulle kunna innebära är en fråga för militär expertis. De säkerhetspolitiska konsekvenserna skulle dock vara uppenbara. 

Då en kraftfull amerikansk eskalation inte skulle kunna ske inom ramen för Nato skulle den europeiska sammanhållningen sättas på mycket svåra prov. 

Avgörande vägval

USA skulle få stöd av Storbritannien, och av samtliga länder i östra Europa – utom Ungern. Mot sig skulle man få Tyskland, Österrike, Ungern och Italien. 

För regeringen Kristersson skulle detta innebära ett avgörande vägval – att gå med Finland och våra baltiska grannar – eller ligga kvar i sänghalmen tillsammans med Tyskland. 

Svaret borde vara uppenbart, men är det verkligen det? 

Spekulationer kring Vladimir Putins personliga väl och ve kan förvisso ha ett betydande medialt underhållningsvärde. Men sådana spekulationer är i sak meningslösa.

Sölandet med leveranser av avancerade svenska vapen till Ukraina antyder inte att någon reell kursändring skulle vara på gång.

Än allvarligare utmaningar kommer vi att möta när kriget väl har avslutats och regeringar i väst ställs inför frågan om hur man ska hantera Ryssland. Dessa utmaningar är av sådan dignitet att vi redan nu måste börja förbereda en principiell hållning. Det kanske viktigaste här måste vara att avstå från kremlologiska utläggningar kring vad som pågår inom den ryska makteliten.

Spekulationer är meningslösa

Spekulationer kring Vladimir Putins personliga väl och ve kan förvisso ha ett betydande medialt underhållningsvärde. Men sådana spekulationer är i sak meningslösa. En anledning är att det inte kan bli mer än just spekulationer. Då inte ens Putin själv eller personer i hans omedelbara närhet skulle kunna svara på frågan om vad som kan tänkas följa, synes det inte meningsfullt för personer som helt saknar insyn att spekulera. 

Än viktigare är att det måste stå helt klart att regimen som sådan kommer att överleva – med eller utan Putin. Spekulationer kring ett folkligt uppror och ett genombrott för en demokratisk regim är rena feberfantasier.

Rysslands president Vladimir Putin på en militär träningsanläggning i Ryazan i Ryssland.
Foto: Mikhail Klimentyev / TT NYHETSBYRÅN

Utgångspunkt för en svensk efterkrigspolitik måste vara att vi kommer att tvingas möta en rysk regim som i sitt barbari är mycket lik den vi redan har sett begå de mest fasansfulla krigsbrott i Ukraina. 

Den kommer att vara besjälad av ett vitglödgat hat mot Ukraina och mot dess vänner i väst. Den kommer att styra över ett land med en ekonomi i starkt sönderfall. Den kommer att säkerställa sitt maktinnehav med allt hårdare repression, och den kommer att söka maximalt internationellt stöd från andra skurkstater. 

Isolering blir nödvändig

Denna regim kommer att behöva isoleras under överskådlig tid. Detta gäller inte bara diplomatiskt, utan i än högre grad vad avser möjligheter att återuppta handel som möjliggör militär återupprustning. En sådan politik kommer att möta starkt motstånd från länder som vill att sanktionspolitiken skall avvecklas – och helst att även handeln med gas skall återupptas. 

Sveriges ställningstagande i denna fråga kommer att avgöra våra relationer inom Europa under överskådlig tid.

Liksom i Tyskland finns i vårt land starka politiska och ekonomiska intressen av att återuppta normala relationer med Ryssland. Om dessa intressen tillåts att få överhanden kommer vi alla att vara mycket illa ute.


Av Stefan Hedlund

Senior professor i öststatsforskning, Uppsala universitet

Paasikivi om rysk taktik: Terrorbombning

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi kommentar om Rysslands attacker.