Regeringen vill förstöra svensk hästsport

Det är unga tjejer som straffas hårdast av regeringens förslag, skriver Muf-debattörerna.
Foto: SHUTTERSTOCK
Lovisa Gustafsson är Muf-medlem och aktiv inom ridsporten.
Foto: Johan Valkonen
Benjamin Dousa, förbundsordförande för Muf.
Foto: PRESSBILD

Hästsporten blir om S och MP får bestämma bara ett intresse för de allra rikaste i samhället.

Genom regeringens förslag ger man sig – med precision – på kvinnliga företagare och idrottsutövare, skriver Lovisa Gustafsson och Benjamin Dousa, Muf. 

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Att Miljöpartiet har kapat regeringens arbete och förstör för samarbete i nationella frågor som invandring, brottsbekämpning och ekonomi är sedan gammalt. Det som nu är nytt att de genom en rad förslag helt kommer att förstöra för svensk hästsport, och näst intill förbjuda ridskolor om de får sin vilja igenom. Regeringens förslag måste därför stoppas.

Övergödningsutredningen, som presenterades tidigare i år, går till hårt angrepp mot Sveriges hästnäring. Några av de förslag som utredningen föreslår är att endast 2–3 hästar får vistas per hektar i rast- och beteshagar. Dessutom får endast 20 procent av hagen vara helt eller delvis upptrampat och hagar får inte placeras vid diken, vattendrag eller närmare än tio meter från sjöar. 

Många tvingas lägga ned

Hagar skulle inte heller få användas i mer än tio år. För en vanlig ridskola som har runt 30 hästar i sin verksamhet skulle förslaget innebära att de måste ha runt 15 hektar betesmark bara för att upprätthålla en utevistelse för hästarna. Eftersom endast en liten del av marken får vara upptrampad kommer det innebära att ännu mer mark måste tas i anspråk. Därtill måste de över 15 hektaren vara placerade på så sätt att inget naturligt vatten finns i hagarna i form av bäckar eller sjöar. 

Det är en av de största sporterna för funktionshindrade och ett verktyg för att hjälpa vuxna och barn med svåra sjukdomar och diagnoser

Dessa förslag skulle i ett svep tvinga många ridskolor att helt lägga ned, och även privatpersoner med ett mindre antal hästar skulle drabbas hårt eftersom det för många är omöjligt att leva upp till kraven. Hästsporten, men även verksamheter där hästar finns tillgängliga, som 4H-gårdar, blir om Socialdemokraterna och Miljöpartiet får bestämma bara ett intresse och sport för de allra rikaste i samhället.

Hästarna ses som miljöfara

I Sverige i dag finns runt 355 000 hästar. Utredningen framställer att de allra flesta av dessa hästar hålls för att uppfylla mänskliga önskemål. Samtidigt anses hästarna vara miljöfarliga eftersom det är oundvikligt att hästar lämnar gödsel som kan påverka naturen negativt. Därför framhålls hästnäringen i Sverige som en miljöfarlig verksamhet som till största grad utövas för fritidsintressen, utan vidare mervärde för samhället. 

Regeringens utredare vill därför i så stor utsträckning som möjligt förhindra och försvåra. De beskriver tydligt hur just ekonomiska incitament är ett effektivt sätt att ändra beteende hos allmänheten. ”Den som måste betala mer för något vill i regel använda mindre av det”. 

Hästägarna tar smällen

Genom förslagen gör man det dyrare att bedriva verksamhet med häst eller hålla häst för privata ändamål eftersom kraven på tillgång till betesmark ökar. Denna kostnad kommer oavkortat landa på hästägarna. Det framgår därmed tydligt att utredningen inte enbart vill försvåra för hästnäringen i Sverige, utan långsiktigt vill minska antalet hästar i Sverige. 

Utredningen har missat hästnäringens stora betydelse, menar debattörerna.
Foto: SHUTTERSTOCK

Vad utredningen verkar ha missat är den stora betydelse som hästnäringen har för Sverige. Det är en av Sveriges största sporter med hundratusentals utövare och den tredje största sporten för unga. Därtill är det en av de största sporterna för funktionshindrade och ett verktyg för att hjälpa vuxna och barn med svåra sjukdomar och diagnoser. 

En viktig näring

Men utöver det är hästnäringen också en enorm verksamhet som bidrar med miljoner i skatteintäkter varje år. Hästar är långt ifrån endast en miljöfarlig verksamhet som hålls endast för nöjes skull. Hästverksamheten skapar arbetstillfällen för tusentals människor i Sverige, och bidrar till en aktiv och meningsfull fritid för ännu fler. 

Allt detta riskerar nu att slås undan om förslagen i utredningen blir verklighet och Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet får för mycket att säga till om.

Unga tjejer straffas hårdast

En sista intressant aspekt av utredningen är att utredarna tydligt framhåller att förslagen i utredningen inte bedöms påverka jämställdheten mellan män och kvinnor. Ridsporten i Sverige består av 92 procent kvinnor och de företag och föreningar som håller hästverksamhet drivs i de flesta fall av just engagerade kvinnor. 

Genom regeringens förslag ger man, med precision, sig på kvinnliga företagare och idrottsutövare. Det är unga tjejer som straffas hårdast av förslaget, trots att det är mycket mer än bara en motionsform.


Av Lovisa Gustafsson

Muf-medlem och aktiv inom ridsporten

Benjamin Dousa

Förbundsordförande Muf