Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Regeringen vägrar vårt krav på förmögenhetsskatt

Foto: Christian Örnberg
Foto: Jens L'Estrade
Foto: Christian Örnberg

Vi tvingas konstatera att regeringen inte går med på någon förmögenhetsskatt i årets budgetförhandlingar. Det är faktiskt svagt, skriver Ulla Andersson (V).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

FAKTA

Ulla Andersson

ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet

Sverige är i dag ett land med stora klyftor. Ett land där de rikaste drar ifrån oss andra. Trots det tvingas vi nu konstatera att regeringen inte går med på någon förmögenhetsskatt i årets budgetförhandlingar. Det är faktiskt svagt.

Vi är många runtom i Sverige som vill ha en ekonomisk politik som är till för alla, inte bara för de rikaste. Det är med det i ryggen som Vänsterpartiet har gått in i budgetförhandlingar med regeringen och det har format de krav vi driver. Idag har vi troligtvis större påverkan i konkret genomförd politik än någonsin tidigare.

Vänsterpartiet har fått igenom att det i den kommande budgeten satsas 10 miljarder årligen till kommuner och landsting

 Vi gör det för att säkra kvaliteten i vård, skola och omsorg och det handlar om tiotusentals viktiga jobb.

Vi har fått igenom reform efter reform som gör livet bättre för vanliga medborgare. Ett höjt underhållsstöd kan vara det som gör att den ensamstående mamman har råd med ny höstjacka till sitt barn.

Satsningen på bostadsbyggande kommer att ge fast bostad till många som i dag tvingas flytta mellan tillfälliga kontrakt. För de människor som träffas av våra reformer gör de stor skillnad. Men något helhetsgrepp om den ojämlika ekonomin har vi hittills inte fått med oss regeringen på.

 

Mycket av de ekonomiska klyftorna hänger samman med att de borgerliga partierna under sina år vid makten skapade ett skattesystem riggat för de rikaste.

De som redan har det bäst ställt kan göra enorma RUT-, ROT- och ränteavdrag. På grund av alla avdrag i bolagsskatten har vi en situation där Electrolux och Volvo betalar mindre i bolagsskatt mätt i kronor än vad blomsterhandeln på hörnet gör.

När det gäller förmögenhetsskatten valde den borgerliga regeringen inte att införa avdrag. De valde i stället att helt sonika avskaffa hela skatten. De passade även på att avskaffa den officiella statistiken över förmögenheter.

Hur ägandet är fördelat i Sverige var ingenting de ville skulle vara offentligt.

Men ny forskning försöker uppskatta förmögenheterna. Den visar hur klyftorna ökade under den borgerliga regeringen. På fyra år steg den rikaste tiondelens andel av landets förmögenheter. Samtidigt fick andra delar av befolkningen se hur deras ekonomiska situation bara långsamt förbättrades eller till och med förvärrades. Forskarna lyfter fram den avskaffade förmögenhetsskatten som en viktig orsak.

 

För alla oss som vill ha rättvisa och jämlikhet borde det vara en självklarhet att införa en progressiv förmögenhetsskatt. Det finns i flera andra länder och är naturligtvis möjligt även i Sverige. Det behövs för att skapa ett samhälle som håller ihop och för att få nödvändiga resurser till välfärden. Vänsterpartiet har därför föreslagit en ny modell som beskattar förmögenheter över 5 miljoner kronor.

Men trots den starka önskan om jämlikhet som finns i Sverige har regeringen inte gått att rubba. När vi har drivit vårt förslag om förmögenhetsskatt i årets budgetförhandlingar har den hårdnackat sagt nej. Vi måste nu konstatera att vi inte lyckats med detta i årets förhandlingar. Den socialdemokratiskt ledda regeringen talar gärna om jämlikhet, men det blir allt mer tydligt att den inte vill lägga de förslag som står i proportion till problemen med de stora orättvisorna. De rödgröna väljarna borde kunna förvänta sig mer.

Som vänsterpartist är jag stolt över avgiftsfria vårdbesök för äldre, avgiftsfria mediciner för barn, glasögonbidrag för barn och unga och alla de andra fina jämlikhetsreformer vi har fått igenom.

Men vi behöver bli fler som trycker på för att ta tag i den stora ojämlikheten. En skatt på förmögenheter vore en nyckel till ett jämlikare Sverige.

 

Ulla Andersson 

ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!