Regeringen skapar
en svartjobbslinje

Möjligheten att renovera till exempel ett gammalt och mögligt badrum ska inte vara förbehållet höginkomsttagare, skriver Annie Lööf.
Foto: Izabelle Nordfjell

Jag förstår att många väljare känner sig lurade. Regeringens kraftiga försämring av rot kommer att återigen öka svartjobben och minska skatteintäkterna, skriver Annie Lööf (C).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

"Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett problem för oss."

Dessa bevingade ord från en tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot är återigen aktuella efter regeringens besked att man nästan kommer att halvera rotavdraget, i strid med sitt eget löfte till väljarna. Avdraget har skapat tusentals nya jobb och gjort svarta jobb vita. Regeringens kraftiga försämring kommer att återigen öka svartjobben, minska skatteintäkterna och försämra arbetsmiljön för byggarbetare.

Rotavdraget är en av Alliansregeringens verkliga succéreformer.

Omkring 30 000 årsarbeten bedöms ha skapats, och skatteintäkterna till staten är på över 18 miljarder kronor per år. För varje krona i avdrag får staten igen 1.4 kronor i skatt.

Reformen är en av de mest uppskattade och självklara som finns. Det folkliga stödet för rotavdraget är nästan dubbelt så högt som det valresultat Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick i höstas att döma av Skatteverkets undersökning.

I valrörelsen var det därför ingen som ifrågasatte rotavdraget, inte minst Socialdemokraterna själva som på sin hemsida skriver att det behövs som stimulans när arbetslösheten är så hög.

När finansminister Magdalena Andersson i går kväll överraskande bytte åsikt tycks hon ha upptäckt något övriga Sverige har missat: arbetslösheten har tydligen minskat så mycket att rotavdraget inte längre behövs.

I själva verket har arbetslösheten legat fast på höga 8.4 procent i flera månader, och den är högre i dag än vad den var i höstas när Stefan Löfven dyrt och heligt lovade att inte röra rotavdraget. Allt enligt SCB:s arbetslöshetsstatistik.

Centerpartiet vill behålla rotavdraget. Nästan två tredjedelar av de som använder avdraget är låg- och medelinkomsttagare, det är ofta äldre, ensamstående och barnfamiljer. Det här är människor som betalar höga inkomstskatter och har små marginaler.

Att ha möjlighet att renovera till exempel ett gammalt och mögligt badrum ska inte vara förbehållet höginkomsttagare. När Skatteverket undersökte vilka som köper rot-tjänster konstaterar de dessutom att tre av fyra köpare helt enkelt inte kan göra jobbet själva.

Centerpartiet vill också behålla avdraget för att det har gett en trygghet för de människor Socialdemokraterna i varje fall på papperet säger sig värna om: Anställda inom byggsektorn.

Behovet att kunna renovera och bygga försvinner inte bara för att avdraget nästan halveras. När rotavdraget försämras kommer svartjobben att öka varnar Sveriges Byggindustrier. Denna utveckling kommer att drabba de som jobbar inom branschen. 

Svarta jobb är oreglerade, det finns ingen garanti för betalning, arbetare får inga pensionspoäng och det finns ingen tillsyn av arbetsmiljön.

Jag beklagar regeringens förslag om att försämra rot, och jag förstår att många väljare är upprörda och känner sig lurade. Tillsammans med regeringens andra jobbförslag, att kapa i rutavdraget, dubblera arbetsgivaravgifter och höja inkomstskatter har man ett skapat ett riktigt kraftfullt recept för ökad arbetslöshet, mer svartjobb, sämre arbetsmiljö och minskade skatteintäkter.


Annie Lööf

Partiledare för Centerpartiet