Regeringen ökar invandringen – mörkar skolans problem

Kristina Axén Olin, skolpolitisk talesperson för Moderaterna.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON
Maria Malmer Stenergard (M), migrationspolitisk talesperson.
Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT

Regeringen vill öka invandringen men mörkar medvetet integrationsproblemen i svensk skola. Det är ett svek mot de barn i socialt utsatta områden som är i störst behov av stöd och hjälp. 

De behöver mer kunskaper och bättre skolor – inte en regering som medvetet försöka gömma undan dem i statistiken, skriver Kristina Axén Olin och Maria Malmer Stenergard (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Sverige lider av stora integrationsproblem, som griper in i nästan alla politiska sakfrågor, inte minst i skolan. Utrikesfödda elever presterar generellt betydligt sämre än svenska elever och skillnaderna mellan grupperna ökar. Medan nio av tio elever födda i Sverige gymnasiebehörighet, är motsvarande siffra för utrikesfödda elever bara sex av tio.

Ohållbart på lång sikt

Moderaterna vill att varje barn ska ha möjligheter att forma sin egen framtid, och inte begränsas av vilka föräldrarna är – deras inkomst, yrke eller hälsa. Med egen ansträngning ska det vara möjligt att ta sig framåt och nå sina mål. Sverige ska vara ett land där man kan börja med nästan ingenting och komma hur långt som helst. För att åstadkomma det krävs krafttag mot integrationsproblemen.

Av det totala antalet asylsökande till Sverige och våra nordiska grannländer de senaste tio åren har sju av tio kommit hit. Verkligheten visar att det inte är långsiktigt hållbart.

För det krävs, för det första, en insikt om att Sveriges integrationsproblem bland annat är resultatet av att Sverige tagit emot för många invandrare under en lång tid – bara de senaste tio åren har vi beviljat fler än 400 000 asylrelaterade uppehållstillstånd. Av det totala antalet asylsökande till Sverige och våra nordiska grannländer de senaste tio åren har sju av tio kommit hit. Verkligheten visar att det inte är långsiktigt hållbart.

Sopas under mattan

Det är uppenbart att invandringen till Sverige måste minska och att det samtidigt krävs omfattande insatser för att åstadkomma en fungerande integration av de människor som redan är här. Men regeringen gör precis tvärtom – den ökar invandringen och sopar bokstavligen talat integrationsproblemen under mattan.

Nyligen lade regeringen fram ett förslag till ny migrationspolitik, som innebär att invandringen till Sverige kommer att öka. Det handlar om ett nytt generösare regelverk som ska ersätta den tillfälliga lagen som löper ut i sommar. Men det stannar inte där.

Pisa-haveriet

Samma dag som regeringen föreslog lättnader i migrationslagstiftningen, presenterade Riksrevisionen sin granskning av Pisa-undersökningen i skolan. Den bekräftade det som Moderaterna hela tiden har hävdat – att regeringen har förskönat resultaten i skolan. Ett stort antal utrikesfödda elever har exkluderats från Pisa-provet. Det har lett till att resultaten framstår som mycket bättre än de faktiskt är.

Regeringen och utbildningsminister Anna Ekström har genomgående förnekat detta trots att ansvariga tjänstemän på utbildningsdepartementet har tagit fram underlag som visar på motsatsen. Moderaterna har därför krävt att riksdagens konstitutionsutskott breddar sin pågående granskning av Pisa-ärendet, för att gå till botten med regeringens agerande.  

Vi har samtidigt samlat en majoritet i riksdagens Socialförsäkringsutskott – tillsammans med SD, KD och L – för ett antal skarpa förslag som syftar till att minska invandringen.

100 förslag för integrationen

Därutöver har vi nyligen presenterat 100 förslag för en helt ny integrationspolitik. Det handlar bland annat om att staten måste ta ett större ansvar för att varje barn ska ha en rättvis chans att forma sin egen framtid. För att alla barn ska lära sig tillräckligt bra svenska innan första klass behövs språkscreening i svenska hos BVC och språkförskola för barn i utsatta områden. I skolan behövs det mer undervisningstid, framför allt i svenska. För att fånga upp barn som hamnat på efterkälken ska elever på ett tidigt stadium erbjudas båda läxhjälp och lovskola.

Skillnaderna mellan regeringsalternativen är tydliga. Socialdemokraterna ökar invandringen till Sverige och mörkar hellre integrationsproblemen i stället för att lägga fram åtgärder för att lösa dessa. Moderaterna vill ha en stram invandringspolitik som gör det möjligt att på riktigt ta tag i problemen, och inte minst hjälpa alla elever som i dag misslyckas i skolan.


Av Kristina Axén Olin (M)

Skolpolitisk talesperson 

Maria Malmer Stenergard (M)

Migrationspolitisk talesperson