Regeringen måste satsa mer på medicinsk forskning

Anna Nilsson Vindefjärd, Grundare och generalsekreterare Stiftelsen Forska! Sverige
Ole Petter Ottersen, Rektor Karolinska institutet
Foto: Erik Cronberg / Erik Cronberg

Ny statistik visar att statens finansiering av medicinsk forskning minskade under 2019 jämfört med 2018. 

Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att allmänheten vill att regeringen satsar mer på medicinsk forskning, skriver Anna Nilsson Vindefjärd och Ole Petter Ottersen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Ny statistik visar att statens finansiering av medicinsk forskning minskade under 2019, jämfört med 2018. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att allmänheten vill att regeringen satsar mer på medicinsk forskning – och att stödet har ökat ytterligare under coronapandemin.

Bill Gates varnade i ett Tedtalk 2015 för kommande pandemier och beskrev vad som borde göras för att skydda befolkningen. 

Han föreslog utökade investeringar i medicinsk forskning och konstaterade att det rör sig om små summor i jämförelse med vad det kostar om vi inte kan hantera pandemier.

Nu är vi mitt uppe i en pandemi och världens regeringar, också den svenska, tampas med olika insatser för att rädda liv, samt med de enorma kostnaderna som följer med nedstängda samhällen.

100 miljoner räcker inte

Samtidigt är investeringarna i medicinsk forskning alltför låga. Regeringens tillskott på 100 miljoner kronor till forskning med syfte att bekämpa coronapandemin är bra, men en marginell satsning i ljuset av att vi under de närmaste åren kan mista mångdubbelt mer i forskningsstöd.

Minskade ekonomiska resurser i samhället i stort riskerar nämligen att urholka det mer långsiktiga stödet till forskning. Vår statsminister har konstaterat att beredskapen för nuvarande pandemi inte var tillräcklig. 

Forskning behövs för att vi ska ha bättre beredskap och staten måste ta ansvar för att landet har en långsiktigt hållbar forskningskapacitet för hälsa.

Allmänheten tycks enig med Bill Gates om att det lönar sig att investera i medicinsk forskning.

Redan före pandemin var utvecklingen oroande. Kostnaderna för att bedriva högkvalitativ medicinsk forskning har ökat under ett antal år. Ändå har den statliga finansieringen minskat från cirka 9,2 till 8,8 miljarder kronor från 2018 till 2019, enligt ny statistik från SCB. 

Förutsättningarna för att bedriva medicinsk forskning har därmed försvagats.

Svenska folket visar ett stort stöd för att stärka den medicinska forskningen. I en Sifo-undersökning ställdes frågan om vilka tre av sju politiska förslag som allmänheten ansåg viktigast att prioritera i statsbudgeten för 2020. Undersökningen gjordes dels före coronapandemin, dels mitt under den.

Förslaget om att prioritera medicinsk forskning och utveckling har ökat från 44 till 50 procent och är nu det tredje högst prioriterade området.

Sverige behöver stark forskningsbas

Allmänheten tycks enig med Bill Gates om att det lönar sig att investera i medicinsk forskning. Redan före pandemin visade SOM-institutet att 95 procent ansåg att det är mycket eller ganska viktigt att Sverige satsar på forskning för att lösa utmaningar inom hälsa.

Forskningen är oerhört viktig för att hantera pandemin och Sverige behöver en stark forskningsbas för att ha beredskap inför kommande pandemier. 

Det är tack vare forskning som vi kan öka kunskapen om sjukdomar och därmed utveckla nya metoder, behandlingar och vacciner som räddar liv.

Höjning från två öre till fyra öre

Nu behövs mer än någonsin en förstärkt satsning på medicinsk forskning och utveckling. Trots detta saknas tydliga signaler från regeringen om att öka de statliga investeringarna i medicinsk forskning i kommande budgetar och i forskningspropositionen.

För varje krona som används till sjukvård i dag, investerar staten parallellt bara två öre i medicinsk forskning och utveckling. Vi uppmanar regeringen att snarast ta beslut om att på sikt öka investeringsnivån till att motsvara fyra öre. 

Förslaget stöds av nära 80 procent av befolkningen, enligt den nya Sifo-undersökningen.

Som land har vi allt att vinna på en sådan satsning. Då kan vi både stärka Sveriges beredskap för pandemier och kontinuerligt förbättra befolkningens hälsa och landets välstånd.


Av Anna Nilsson Vindefjärd

Grundare och generalsekreterare Stiftelsen Forska! Sverige

Ole Petter Ottersen

Rektor Karolinska institutet