Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Regeringen kommer att splittra barnfamiljer

Erik Ullenhag. Foto: Pelle T Nilsson
Fredrik Malm. Foto: Jonas Ekstromer
Foto: Alexander Koerner

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats om att de som flytt till Sverige inte ska få återförenas med sina barn.

Förslaget kommer, om det genomförs, leda till fler barn i osäkra båtar över Medelhavet, skriver Erik Ullenhag (L) och Fredrik Malm (L).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Inom kort lägger regeringen förslag om den tuffaste delen av det paket som syftar till att lägga svensk flyktingpolitik på den mest restriktiva nivå som EU tillåter.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats om att de som flytt till Sverige inte ska få återförenas med sina barn. Därmed stoppas en av de få lagliga vägarna att ta sig till Sverige.

Barn som har sin mamma eller pappa i Sverige kommer att tvingas söka återförening med sina föräldrar genom att ta sig på båtar över Medelhavet eller andra farliga vägar. Från Liberalernas sida medverkade vi till migrationsöverenskommelsen i höstas och vi har stött förslaget om identitetskontroller. Men vi kommer säga nej till de förslag som nu kommer om att neka flyktingar möjligheten att återförenas med sina barn.

Flyktingkrisen är framför allt en kris för de människor som tvingas fly men när så många människor på kort tid kommer till Sverige befinner sig det svenska mottagandet i ett mycket ansträngt läge. Det viktigaste är självklart att konflikten i Syrien får ett slut. Och även om det numera nästan känns som ett ihåligt mantra måste fler EU-länder solidariskt ta emot fler asylsökande. Men Sverige har också behövt vidta åtgärder för att minska antalet asylsökande som söker sig hit. Det handlar om att kunna ta emot de som flyr på ett värdigt och bra sätt och det handlar om att ge skydd åt dem som verkligen behöver skydd.

 

LÄS MER: Varför kommer det nästan bara män till Sverige?

 

Därför var Liberalerna drivande i att få till stånd den blocköverskridande migrationsuppgörelsen och vi ställde oss bakom de identitetskontroller som sannolikt bidragit till att fler nu söker skydd i andra europeiska länder och färre i Sverige.

Men efter migrationsöverenskommelsen meddelade regeringen ensidigt att den avser komma med förslag som innebär att familjer splittras. Lagförslaget, som snart läggs på riksdagens bord, innebär en mer restriktiv politik för uppehållstillstånd och en central handlar om att kraftigt försvåra familjeåterförening vilket framför allt kommer att drabba dem som flyr kriget i Syrien.

Vi ser det som djupt problematiskt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill se regler som innebär att barnfamiljer splittras. Förslaget kommer, om det genomförs, leda till fler barn i osäkra båtar över Medelhavet.

Vidare riskerar förslaget att kraftigt försämra integrationen. Mammor och pappor kommer ha betydligt svårt att fokusera på att lära sig svenska och få jobb när barnen befinner sig på flykt i ett annat land. Liberalerna säger därför nej till regeringens förslag att splittra barnfamiljer. Vi anser att den mamma eller pappa som flytt undan kriget i Syrien och lyckats ta sig till Sverige ska kunna återförenas med sina barn.


LÄS MER: Visa upp er godhet eller lämna regeringen

 

I stället för att splittra barnfamiljer vill vi se en rad insatser för att underlätta integrationen. Vi måste korta handläggningstiderna för asylbesked. Regeringen har flaggat för att asylsökande kan behöva vänta upp till två år på besked om att få stanna i Sverige. En sådan väntan riskerar att slita sönder människor och försämrar integrationen. Därför vill vi införa ett snabbspår för asylsökande syrier som i dag finns i Sverige och även en förenklad process för asylsökande som får avslag.

Och vi måste se till att människor, även de med lägre utbildning, snabbt kommer i jobb. Vi vill se en ny anställningsform, startjobb, för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och ge fler individer en chans att få en egen lön att leva på. Regeringens snabbspår är bra, men det löser inte utmaningen att få jobb för dem med låg utbildning och som ännu inte hunnit lära sig svenska.

I svåra tider krävs handlingskraft och ett tydligt ledarskap. Vi måste klara av att fatta svåra beslut samtidigt som vi håller huvudet kallt. Och vi måste noggrant reflektera vad olika förslag och beslut faktiskt får för konsekvenser.

 Om regeringens förslag om att splittra barnfamiljer blir verklighet kommer vi i efterhand inse att vi inte stod upp för medmänskligheten och dessutom kommer integrationen kraftigt ha försvårats.

 

Erik Ullenhag

Gruppledare i riksdagen (L)

Fredrik Malm

Integrationspolitisk talesperson (L)

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!