Regeringen har vänt krigets kvinnor ryggen

Olof Jarlbro.
Foto: Olof Jarlbro
Syrien.
Foto: Erhan Sevenler / Tt

Sverige bör fokusera på att hjälpa de mest utsatta från krigszoner, vilket är kvinnor och barn. Ändå är det främst män som söker asyl här, skriver fotografen och författaren Olof Jarlbro.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Sverige vill gärna brösta sig som ett exemplariskt land för jämställdhet mellan män och kvinnor. Vår regering säger stolt att de är världens första feministiska regering med jämställdhet på agendan både nationellt och internationellt.

Men aldrig har jämställdhetspolitiken varit så frånvarande som i regeringens migrationspolitik. Av 163 000 flyktingar som sökte asyl i Sverige 2015 är 70 procent män. Bland de 35 400 ensamkommande barnen är över 90 procent pojkar. 

Min egen dotter frågade mig var flickorna och deras mammor är någonstans. Vad svarar man som far på en sådan fråga? Det är ju inte så att 70 procent av befolkningen är män och 90 procent av barnen pojkar i dessa länder. Så vad svarar man sin dotter? För att kunna söka asyl i Sverige måste man ta sig till Sverige.

Det tycks bara männen och deras söner kunna göra, medan kvinnor och flickor anses fullständigt säkra från tunnbomber, granater, kemisk krigsföring och svält i sitt eget land. Det krävs inte mycket av en tänkande människa för att dra slutsatsen att detta kan knappas kallas för en internationell jämställdhetspolitik.


 LÄS MER: Är ni nöjda med att 90 procent är pojkar?


En annan fråga man måste ställa sig och reflektera över är vilka signaler vi ger till nyanlända som ska integreras till ett jämställt samhälle. Är det okej att mammor, systrar och döttrar är kvar i kriget medan männen lämnar kriget och flyr?

Motargumenten har varit att resan till Europa både är farlig, fysiskt svår och innebär ett stort risktagande. Jag kan bara hålla med att resan är både fysiskt svår och farlig. Enligt UNHCR har över 300 000 människor i flykt begett sig över Medelhavet 2015 och av dessa har tusentals dött under resan.

Fruktansvärda och nästan otänkbara siffror. Men i enbart Syrien har över 28 000 civila människor dött under skottlossning och massavrättningar. Över 27 000 civila har dött på grund av granater, raketer eller tunnbomber. Kriget har kostat över 260 000 människors liv. Att fly genom Europa måste ju ända anses mindre risktagande än att stanna kvar i en krigszon eller i dess närområde?


LÄS MER: Jag vet varför det nästan bara är män som kommerFlest asylsökande i Sverige kommer från Syrien, vilket är ett land jag känner till mycket väl sedan jag besökte det i krigstid för mitt arbete med boken "Syria: The War Within".

Under arbetets gång följde jag oppositionens kamp mot Assadregimen. Dess konstanta bombningar mot just civilbefolkningen var ett faktum, och att bara stanna vid något sjukhus i Aleppo en kort stund innebar att man fick bevittna lastbilar med döda och kvarlevorna av småbarn. Alla krig är ett helvete men vissa krig är värre än andra. Kriget i Syrien tillhör det sistnämnda. Det är kalla fakta att i krig är det kvinnor och barn som far mest illa. Sverige bör därför fokusera på de mest utsatta grupperna från krigszoner och börja flyktigkvotera hela familjer, kvinnor och barn.

Någon gång under förra året måste regeringen ha frågat sig varför är det sådan stor majoritet män och pojkar som kommer till Sverige? Någon gång måste ju regeringen också ha undrat var kvinnorna och flickorna är? För inte är de i Europa.

I stället för att vara solidarisk mot de mest utsatta i kriget, de som behöver Sveriges hjälp mest, har man vänt tusentals kvinnor och flickor ryggen.


Olof Jarlbro

Fotograf och författare till böckerna "Syria: The War Within" och "Refuge"