Regeringen har fallit – nu bantar vi staten

Tiden efter en kris är perfekt för förändring, dessutom är regeringens förtroende är förbrukat, skriver Matilda Ekeblad och Carl Nordblom i Moderata ungdomsförbundet.
Foto: NILS PETTER NILSSON / TT / TT NYHETSBYRÅN
Av Matilda Ekeblad, förbundsordförande Muf.
Carl Nordblom, distriktsordförande Muf Stockholm.

Tiden efter en kris är perfekt för förändring – Socialdemokraternas reaktionära socialisering av samhället måste stoppas en gång för alla.

Här är våra fyra förslag för en bantad stat, skriver Matilda Ekeblad och Carl Nordblom i Moderata ungdomsförbundet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Fällningen av Löfven är en historisk händelse som visar att den rödgröna regeringen aldrig borde ha tillträtt. Genom att blint låtsas att de inte behövde ta hänsyn till hela sitt regeringsunderlag har januaripartierna provocerat fram det kaos som nu utspelar sig i Sveriges riksdag. 

Tiden är nu inne för ett blått maktskifte som begränsar statens makt och därigenom ger mer makt åt varje människa. Det är dags att Moderaterna tar på sig ledartröjan och ser till att Socialdemokraternas reaktionära socialisering av samhället stoppas en gång för alla. Därför presenterar Moderata ungdomsförbundet nu fyra förslag för en bantad stat.

1.  Skrota monopol

Alkoholmonopolet är ett förmynderi av värsta sort. De ringlande köerna utanför Systembolaget för tankarna tillbaka till 80-talets socialistiska prägel på varje del av människors liv. Genom snäva öppettider och begränsat utbud är det staten som styr alkoholkonsumtionen snarare än människorna själva, det är dags att skrota statens monopol.

Det kommunala planmonopolet behöver också slopas. Planmonopolet försvårar i dag markägares möjligheter att bygga på sin egen mark. Markägarna är helt beroende av politisk välvilja eftersom det enbart är kommunen som kan anta en detaljplan och därigenom bestämma om hur mark får bebyggas. På det viset kan politiker ge sig in i detaljfrågor som skär djupt in i vad som borde vara upp till markägaren eller människor själva.

2.  Skär ned på antalet myndigheter

Frihet och fri företagsamhet har länge varit en del av Muf. Det betyder färre myndigheter och lägre skatt. I dag har Sverige 458 myndigheter som kostar enorma summor pengar och lider av onödiga transfereringskostnader. Exempel på myndigheter som Muf vill lägga ned är: Arbetsförmedlingen, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Alkoholsortimentsnämnden och Statens kulturråd.

3.  Sälj statliga bolag

Staten bör fokusera på sina kärnuppgifter vilket är att upprätthålla samhällskontraktet och se till att medborgarna får bra sjukvård, skola, försvar och rättsväsende. Det är inte statens uppgift att driva och äga bolag. Därför borde statens ägande av bolag kraftigt begränsas. Exempel på bolag som Muf kräver att staten ska sälja samtliga av sina aktier i är: Apoteket AB, Postnord AB, SJ AB, TELIA Company, Kungliga Operan och Systembolaget Aktiebolag.

4.   Halvera antalet riksdagsledamöter

Idag kostar det skattebetalarna stora summor pengar att ombesörja 349 riksdagsledamöter. Pengar som kunnat gå till andra viktiga områden som sjukvård, skola och trygghet. Det blir även svårt för medborgarna att utkräva ansvar när vi har en sådan stor kvot av riksdagsledamöter, vilket är vitalt för en fungerande demokrati. Under pandemin har enbart 55 ledamöter tjänstgjort vid omröstningen i riksdagen och det har fungerat. En permanent minskning till hälften vore därför en bra början.

Förtroendet förbrukat

Tiden efter en kris är perfekt för förändring, dessutom är regeringens förtroende förbrukat. Nu behöver Moderaterna leda vägen för en politik som värderar människors frihet. Medborgarnas makt behöver öka och statens makt begränsas. För att lyckas med det uppmanar vi vårt parti att lyssna på Muf – det är dags att banta staten.


Av Matilda Ekeblad

Förbundsordförande Muf

Carl Nordblom

Distriktsordförande Muf Stockholm