Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Regeringen avvecklar kärnkraften i smyg

Kärnkraftverket i Forsmark.
Foto: ALEX LJUNGDAHL
Lars Hjälmered (M), näringspolitisk talesperson.
Foto: Fredrik Wennerlund/Moderaterna
Pål Jonson (M), försvarspolitisk talesperson.

I värsta fall kan den befintliga kärnkraften snart inte fortsätta producera el. Det skulle få ödesdigra konsekvenser för hela landet, skriver Lars Hjälmered och Pål Jonson (M).

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. För att genomföra klimatomställningen och värna industrins konkurrenskraft behövs kärnkraften. Inte bara för att tillgodose en ökad efterfrågan på ren el utan även för att ge stabilitet till elsystemet. Nu måste regeringen omgående fatta beslut om förvaret av använt kärnbränsle för att garantera elförsörjningen på både kort och lång sikt.

Att Miljöpartiet på ideologisk grund är emot kärnkraften är uppenbart och det leder till allvarliga problem för Sverige. Nedstängningen av Ringhals vid årsskiftet har redan fått förödande konsekvenser. När efterfrågan på el var som störst i vintras rusade elpriserna och företag såg sig nödgade stänga ned sin produktion. Samtidigt tvingades Sverige importera mer smutsig el från våra grannländer och ta oljekraftverket i Karlshamn i bruk.

Slutförvaret måste lösas

Trots det fortsätter regeringen att försvåra för kärnkraften. Den här gången handlar det om förvaret av kärnbränsle och ytterst om att godkänna Svensk kärnbränslehanterings (SKB) begäran om att bygga ett slutförvar vid Forsmark. Kärnkraften står alltjämt för cirka 30 procent av elproduktionen i landet men mellanförvaret av använt kärnbränsle i Oskarshamn är snart fullt. För att bygga ut kapaciteten där måste frågan om slutförvaret få en lösning.

Att regeringen uppenbart förhalar processen är direkt oansvarigt och oacceptabelt.

Kärnkraftselen produceras mycket säkert och det sker dessutom kontinuerliga säkerhetsförbättringar. En knäckfråga alltsedan kärnkraften togs i bruk har dock varit slutförvaret av kärnbränslet. Sedan 80-talet har kärnavfallet mellanlagrats i Oskarshamn i väntan på en långsikt hållbar lösning för slutförvaret. 

Alla instanser säger ja

År 2011 lämnade SKB in en ansökan om att bygga slutförvaret vid Forsmark och utöka mellanlagret i Oskarshamn. Ansökan bygger på 30 års prövningar av möjliga anläggningar. Nu har den fått grönt ljus av alla berörda instanser. Experterna vid Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen har sagt ja, precis som de berörda kommunerna i Oskarshamn och Östhammar, där Forsmark ligger.

Kommunernas godkännande bygger på att man anser att Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning om att den långsiktiga säkerheten är tillförlitlig och tillräcklig.

Regeringen förhalar

Slutgodkännandet ligger dock på regeringens bord. Trots att alla experter sagt sitt och Strålsäkerhetsmyndigeten häromveckan bekräftade sina tidigare slutsatser att slutförvararet är säkert har regeringen hittills vägrat att fatta ett beslut. Man kan tycka olika om kärnkraften. Men kärnbränslet måste förvaras. Det är ett faktum. Att regeringen uppenbart förhalar processen är direkt oansvarigt och oacceptabelt.

Regeringens senfärdighet kan i värsta fall innebära att den befintliga kärnkraften inom en snar framtid inte kan fortsätta producera el. Det skulle få ödesdigra konsekvenser för hela landet.

Sveriges energisystem riskeras

Regeringens energipolitik är ett stort misslyckande. Nu riskerar all kärnkraft att stängas bakvägen. Det kommer Moderaterna aldrig att acceptera. Moderaterna och en majoritet av riksdagens partier kräver därför att regeringen omgående fattar beslut i frågan om ett slutförvar och utökad kapacitet för mellanlagring av använt kärnbränsle.

Regeringens agerande äventyrar inte bara kärnkraftens framtid, utan riskerar också vårt energisystem och möjligheten till en framgångsrik klimatomställning. Tyvärr är hantering av frågan symptomatisk för en regering som konsekvent gör för lite för att på allvar bidra till lösningar vår tids och vårt lands stora frågor. Sverige förtjänar bättre än så.


Av Lars Hjälmered (M) 

Näringspolitisk talesperson

Pål Jonson (M)

Försvarspolitisk talesperson