Redovisa hur vi ska nå miljömålen, Bildt

I en artikel i Expressen den 24 mars hyllar Carl Bildt det ökade resandet. Han skriver om dess fördelar. De är vi överens om.

Det är när han skriver om resandets nackdelar som det blir konstigt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Han vet att flyget bidrar till klimatförändringar och han anser att vi ska begränsa dessa, men han anser inte att flygresandets snabba ökningstakt behöver påverkas.

Flygresorna står i dag för cirka tio procent av Sveriges klimatutsläpp. Om man kombinerar existerande prognoser för teknikförbättringar och ökat resande, så blir resultatet att enbart flygresorna kommer fylla hela Sveriges utsläppsbudget innan 2050.

För att nå klimatmålen behöver vi bryta den trenden. Vi behöver en stark teknikutveckling, men det räcker inte. Vi behöver också nya styrmedel. Vi behöver inte sluta flyga, men utvecklingen mot ständigt ökade transporter behöver brytas.

En i alla politiska läger accepterad princip är att förorenaren ska betala för skador som utsläpp orsakar. Flyget är sedan 2012 med i EU:s system för utsläppsrätter, men där är ambitionerna så låga att utsläppsrätterna är nästan gratis. Man betalar heller inga energiskatter och ingen moms alls för utrikesresor. Det är svårt att förstå varför just flyget ska slippa dessa skatter och slippa betala för sina skador.

Vår utrikesminister tycker att det är märkligt att miljöargument används för att diskutera resandet. Det är oroande. Om vi inte får diskutera resandet, hur ska vi då nå klimatmålen?

Göran Finnveden

Professor Miljöstrategisk analys, KTH

Jonas Åkerman

Tekn Dr Miljöstrategisk analys, KTH