Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Rapporten som ger en annan bild av brottslingars ursprung

Stiftelsen Det goda samhället släppte i veckan en rapport om invandring och brottslighet.
Rebecca Weidmo Uvell är borgerlig opinionsbildare och författare.

Den nya rapporten från Det goda samhället visar att integrationsutmaningen är oändligt mycket större än vi kunnat föreställa oss.

Fakta är inte farligt, utan nödvändigt för att vi ska kunna fatta rätt beslut, skriver Rebecca Weidmo Uvell.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Nyligen släppte Brå en rapport som media direkt kablade in och konstaterade att det inte fanns något samband mellan den ökade flyktinginvandringen av mestadels unga män, och den skenande våldtäktsstatistiken. Det påstods bero på ökad anmälningsbenägenhet och bakom rapporten står den person som allra mest motsatt sig ens någon form av forskning på sambanden mellan födelseland och kriminalitet – Jerzy Sarnecki. 

Det dröjde dock inte länge förrän slutsatserna ifrågasattes, bland annat genom att undersökningen inte undersöker på djupet utan helt sonika tagit en korrelation mellan kommunmottagna asylsökande 2015 och ändringen av sexualbrott mellan 2013–2014 och 2016–2017. 

Vidare står det faktiskt i själva rapporten men långt bak att flyktinginvandringen kan ha påverkat ökningen men att studien inte fokuserat på det. Detta återfinns dock varken i slutsatserna eller i medierapporteringen. 

Fakta utmålas som farligt

Återigen försöker opinionsbildande forskare i en ohelig allians med media blanda bort korten vad gäller invandrare och kriminalitet. 

Fakta utmålas som något som är farligt. På något annat sätt kan man inte tolka den grundmurade oviljan från vänstern i Sverige och de mest tongivande representanterna från Brå och kriminologerna, som gång efter annan vägrar låta svenska väljare få fakta på bordet om hur stor del av kriminaliteten som faktiskt begås av människor med utländsk bakgrund. 

Tack och lov är vi i dag inte beroende av politikers och myndigheters intresse. Tack vare privata initiativ, offentlighetsprincipen och att media fått konkurrens, kan vi ändå få fram den här sortens efterfrågade fakta. 

Det goda samhällets rapport

Stiftelsen Det goda samhället har genom att begära ut och analysera offentlig statistik från Brå släppt en egen rapport om just brottslighet och bakgrund, med titeln ”Invandring och brottslighet – ett trettioårsperspektiv”.

I den framgår att inrikes födda med två inrikes födda föräldrar sedan 2013 inte längre är i majoritet vad gäller misstankar om brott. Andelen var 68 procent perioden 1985 – 1989. Sedan dess har den sjunkit för varje period och 2013–2017 var den nere i 42 procent.

En annan anmärkningsvärd slutsats av rapporten är den dramatiska ökningen av gruppen utlandsfödda ej folkbokförda i Sverige, där såväl turister som illegala invandrare och EU-medborgare ingår. Brotten begångna av denna grupp har ökat från tre procent till 13 procent de senaste årtiondena. 

Integrationen en enorm utmaning

Det är alltså inte alls längre så som motståndarna till att få fram den här informationen offentligt säger, att svenskar är den vanligaste förövarna. Inte i meningen infödda svenskar till infödda svenska föräldrar. Tvärtom är den mest brottsbelastade gruppen infödda till utrikes födda föräldrar. Det vi kallar andra generationens invandrare. 

Detta visar tydligt att integrationsutmaningen är oändligt mycket större än vi kunnat föreställa oss.

För att återknyta till just våldtäktsstatistiken visar rapporten att störst överrisk att begå våldtäkt har fortsatt män födda i Afrika tätt följt av män födda i Västra Asien (Irak, Syrien, Afghanistan etc). Just de grupperna som framför allt kommit i stora antal sedan 2014. 

Privata aktörer ger information

Fakta är inte farligt, utan nödvändigt för att vi ska kunna fatta rätt beslut. Inte minst ska väljarna och vanliga medborgare kunna fatta rätt beslut när de ska välja vilka politiker som ska styra Sverige. 

Men tills dagens makthavare inser det får vi vara glada att vi ändå kan få informationen, av privata initiativ. 

 

Av Rebecca Weidmo Uvell

Borgerlig opinionsbildare och författare