Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Folkbildningen bidrar till att stärka demokratin

Catharina Håkansson Boman, ordförande för Folkbildningsrådet.
Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet

Den bild som Magnus Ranstorp och Aje Carlbom målar upp av Ibn Rushd – med bidragsmissbruk och ett islamiskt parallellsamhälle – stämmer inte med verkligheten, skriver Folkbildningsrådet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

REPLIK. Över en miljon människor deltar i folkbildningens verksamhet varje år. Studieförbunden erbjuder hundratusentals tillfällen till studier och bildning och skapar forum för människors politiska, sociala och ideella engagemang.

Den bild som Magnus Ranstorp och Aje Carlbom målar upp av missbruk av statsbidrag och ett islamiskt parallellsamhälle stämmer inte med verkligheten.

Folkbildningsrådet fördelar och följer upp statsbidraget till studieförbunden. Vi ser i både våra egna och andras studier hur folkbildningen bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån och skapa viktiga mötesplatser.

Ibn Rushd utbildar 13 000 om året

Ibn Rushd är ett av tio studieförbund som får statsbidrag genom Folkbildningsrådet. Professor Erik Amnå har på vårt uppdrag undersökt studieförbundets verksamhet och deras samhällsbidrag. I rapporten ”När tilliten prövas” redovisas både studieförbundets framgångar och utmaningar i verksamheten.

Till framgångarna hör att Ibn Rushd lyckas nå viktiga grupper som andra delar av folkbildningen har svårt att nå, till exempel kvinnor med kort utbildningsbakgrund. De erbjuder precis som de flesta studieförbund kurser i språk och religion. Totalt deltar 13 000 människor varje år i Ibn Rushds studiecirklar, föreläsningar, utställningar, bokmässor och kurser i bland annat kultur och livsåskådning. Det är något annat än den ”kursverksamhet som uppmuntrar ytterligare isolering” som Magnus Ranstorp och Aje Carlbom beskriver i sin artikel.

Magnus Ranstorp, docent i statskunskap vid Försvarshögskolan.
Foto: SUSANNA PERSSON ÖSTE /TT
Aje Carlbom, docent i socialantropologi vid Malmö universitet.

Erik Amnå lyfter i sin rapport också exempel på svagheter och felsteg i studieförbundets verksamhet. Ibn Rushd behöver vidta åtgärder för att komma till rätta med dessa problem, ett arbete som nu pågår. Folkbildningsrådet har en dialog med Ibn Rushd och följer löpande deras arbete.

Offentlighetsprincipen gäller även oss

Ranstorp och Carlbom hävdar att Folkbildningsrådet inte kan bli granskade eftersom vi inte är en myndighet. Detta stämmer inte. Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag. I de delar av verksamheten som rör statsbidraget gäller offentlighetsprincipen på samma sätt som för myndigheter. Såväl Riksrevisionen som Statskontoret har genom åren granskat och utvärderat vår verksamhet.

Ett av statens syften med att ge bidrag till folkbildningen är att verksamheten ska bidra till att stärka och utveckla demokratin. Ibn Rushd tar sig an ett viktigt samhällsuppdrag när de strävar efter att nå och stärka marginaliserade grupper med folkbildning som verktyg.


Av Catharina Håkansson Boman

Ordförande Folkbildningsrådet

Maria Graner

Generalsekreterare Folkbildningsrådet

Magnus Ranstorp i stor intervju: ”Jan Guillou har fel”