Rädda oss från Gudrun Schymans klimatextremism

Gudrun Schyman, Klimatalliansen.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Ellen Gustafsson, miljö- och klimatansvarig Timbro.

Miljöpartiet har länge varit ett av de största hoten mot svensk ekonomi och stått i vägen för den gröna omställningen. Men nu har en ännu mer radikal miljörörelse vuxit fram. Här är fem skäl till varför Klimatalliansen behöver hållas utanför riksdagen, skriver Ellen Gustafsson, Timbro.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. I höstas skrev bland andra Gudrun Schyman om behovet av en blocköverskridande klimatallians på DN Debatt (3/10). I februari kom sedan beskedet att Klimatalliansen blir ett politiskt parti som ställer upp i höstens riksdagsval.

Ett av Klimatalliansens budskap är att klimatet inte får reduceras till en höger- eller vänsterfråga. Men om man läser Klimatalliansens valplattform och artiklar är det tydligt att det är ett vänsterprojekt som skulle skada både miljön och ekonomin om partiet får politiskt inflytande. Den har heller inte slipats ner av kompromisser till skillnad från Miljöpartiets.

De vill ha en slags genväg till fattigdom för att lösa klimatkrisen.

Men den är lika verklighetsfrånvänd. Klimatalliansen vill att Sverige ska ha nollutsläpp av växthusgaser tio år tidigare än dagens klimatmål, men saknar trovärdiga lösningar för hur omställningen ska bli av utan att människor blir fattigare. Ambitiösa klimatmål är viktiga men det är ännu viktigare att vi faktiskt når dem.

Här är fem skäl varför Klimatalliansen inte får komma in i riksdagen:

1. De vet inte hur ekonomi fungerar 

Klimatalliansen påstår att de är ideologiskt obundna, men samtidigt kritiserar de marknadsekonomin för att inte ge röst åt naturen. Det trots att tillväxt är en förutsättning för att prioritera klimat och miljö. Istället anser partiet att ”BNP-måttets dominans för det ekonomiska tänkandet bör upphöra”, och att vi snarare borde mäta jämställdhet, rättvis fördelning och friska ekosystem. En slags genväg till fattigdom för att lösa klimatkrisen med andra ord.

2. Hatet mot konsumtion

Klimatalliansen vill inte att människor ska konsumera. Men konsumtion i sig är inte ett problem, utan snarare processerna som skapar utsläpp. För att styra människors val vill Klimatalliansen sänka momsen på kultur, så att vi ska gå på teater och museum snarare än att köpa nya prylar. Dessutom vill de att ökad produktivitet, som gör att ekonomin växer, ska ersättas med kortare arbetstid – för att vi inte ska konsumera ännu mer.

3. De vill bara ha mer sol och vindkraft

Omställningen av samhället kommer att kräva dubbelt så mycket el som i dag. Elen behöver räcka så att företag kan ställa om till att bli gröna. Men Klimatalliansen vill att energianvändningen minskar. Samtidigt vill partiet ändå ”påskynda elektrifieringen” men nämner inte kärnkraften. Istället vill de enbart bygga ut sol och vindkraft, och rikta särskilt fokus på havsbaserad vindkraft, som redan subventioneras av regeringen. 

4. De vill lägga ner gruvor

Klimatalliansen vill ha fler elbilar men är kritiska till gruvdrift. Det går inte ihop. Om världen ska ha nollutsläpp till 2050 behövs sex gånger mer metaller och mineraler än i dag enligt Internationella energirådet. Även om återvinningen skulle öka räcker det inte för att täcka efterfrågan. Därför vill Klimatalliansen att fordonsflottan ska minska – även om den skulle vara helt koldioxidfri. De tycker att det är viktigare att stoppa gruvor än att människor ska kunna ställa om på ett hållbart sätt.

5. Motståndet mot skogsbruk

Klimatalliansen vill stärka skogens roll som kolsänka och skydda mer skog. Men de glömmer att det är tack vare hållbart skogsbruk som vi i dag har dubbelt så mycket skog som binder koldioxid än för hundra år sedan. De vill istället prioritera ”rennäringen, rekreation och skönhetsupplevelser samt den växande naturturismen” över klimatet. Men skogsbruk är en förutsättning för klimatomställningen.

Klimatalliansen har visat att de varken har svar på hur den gröna omställningen ska bli av eller förstår hur ekonomi fungerar. De väljare som vill se en effektiv klimatpolitik gör bäst i att hålla partiet långt borta från riksdagen.


Av Ellen Gustafsson

Klimat- och miljöansvarig, Timbro

Klimatlarmet – Indien kan bli obeboeligt: ”Tusentals dör”