Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Rädda barnen från religiösa friskolor

Ayaan Hirsi Ali
Foto: MIKAEL MIKAEL

Saudiska miljardärer sponsrar muslimska friskolor i Sverige och sprider sin ultrakonservativa tolkning av islam.

De muslimska friskolorna kan lätt bli rekryteringsbaser för framtida självmordsbombare.

Det skriver NYAMKO SABUNI (fp). Hon vill att alla religiösa friskolor stängs.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Ayaan Hirsi Ali är på besök i Sverige för att lansera sin bok "Kräv er rätt! - Om kvinnor, islam och en bättre värld". Under sin vistelse här passar folkpartiet på att inbjuda till konferens med Hirsi Ali under rubriken Integration och mångfald - ett samtal om frihet och tolerans. I sin bok går Hirsi Ali till hårt angrepp mot sin förra religion islam. Man kan välja att kritisera henne för att vara allt för generaliserande i sin kritik, eller också kan man ta till sig hennes berättelse och inse att hon har rätt när hon säger att nåt måste göras för att anpassa islam och den muslimska kulturen till dagens moderna samhälle. Jag delar inte alla hennes åsikter, men jag delar hennes oro för de muslimska skolorna och precis som hon tycker jag att det är olämpligt med konfessionella skolor, vare sig de är muslimska, kristna/katolska eller judiska.   Den som anser att kvinnors frigörelse är viktig borde samtidigt ifrågasätta konfessionella skolor. Där förmedlas och fostras kvinnor och män till traditionella könsroller. Jag känner också oro för att muslimska friskolor riskerar att bli den naturliga rekryteringsbasen för framtida självmordsbombare. I kampen mot terrorismen är det alltså viktigt att ifrågasätta dessa skolor. I dag är det aktuellt med terrorister som bekänner sig till islam, men vi är inte främmande för kristna eller judiska terrorister heller. Det är främst inom religionen som fundamentalismen frodas.   För ett tag sedan kunde Sveriges Radio rapportera om hur täta kontakter muslimska skolor har med oljemiljardärer i Saudiarabien. Alla muslimska skolor är inte redo att ta emot bidrag därifrån då de vet att det skulle ställas krav på en undervisning som inte är förenlig med den svenska lagen, men jag tycker att det finns anledning att dra öronen åt sig. Dessa miljardärer har gjort det till sin mission att lära ut wahhabismen, den saudiska ultrakonservativa tolkningen av islam, till alla muslimer runt om i världen. Internationella konventioner fastställer varje individs rätt att inte påtvingas en religiös fostran som inte överensstämmer med hans eller hennes övertygelse. Barn har ingen övertygelse. Det är ett viktigt argument varför det är olämpligt med konfessionella skolor. Problemet är att någon annan kan med samma rätt som jag argumentera för konfessionella skolor med hjälp av samma konventioner. Föräldrarna har enligt lag rätt att bedriva fristående skolor med konfessionell inriktning och därmed placera sina barn där. Frågan blir bara vems frihet ska prioriteras - föräldrarnas eller barnens?

Ett argument skulle kunna vara att föräldrarna alltid vet vad som är bäst för sina barn. Detta kan dock ifrågasättas med tanke på all den statistik som visar hur många barn som far illa inom familjegemenskapens ram. Internationella konventioner skapar en situation där det finns en stor risk att den makt som tidigare låg hos staten nu överförts till grupper. Där individer tidigare konfronterades av den makt som utövades av staten, nu utsätts för en kakofoni av sociala påtryckningar och kvasimoralisk utpressning av de grupper de tillhör som kan vara etniska, kulturella eller religiösa, och där alla söker beröva individen rätten till ett självvalt moraliskt val.

Skillnaden är att påtryckningar från gruppen inte sker i en lika allsidig situation som den som statsmakten utövade. När Hirsi Ali säger att islam måste reformeras så är det inte det enda. Det är samtidigt dags för intellektuella att sätta sig och tänka igenom hur vi ska kunna reformera konventioner om mänskliga rättigheter så de endast blir rättigheter för individer och inte för grupper. Och där i definitionen individ inkludera också barnen. Många av de elever som går i muslimska skolor kommer från länder som inte har skolor som skulle kunna sorteras under den titeln. I Turkiet, Syrien, Libanon, Irak m fl kan det förekomma koranskolor, men dessa sorterar inte under staten. Muslimska skolor runt om i Europa utgör med andra ord ett exilfenomen. Ett fenomen som uppstått på grund av de motsägelsefulla internationella konventionerna om mänskliga rättigheter.

Visst finns det en förståelse för att minoriteter i ett främmande land vill söka sig samman och bland annat starta egna skolor, men det finns inget som motiverar att dessa skolor måste vara konfessionella. Européer som lever som minoriteter i andra länder finner gemenskap främst i sitt språk, inte sin religion. Med språkskolor finns en öppenhet också för andra. Vem vet hur många svenska barn som inte är muslimer eller judar men som skulle intressera sig för en skola som hade arabiska eller hebreiska som inriktning?   Religiösa skolor hör inte hemma i ett upplyst sekulärt samhälle. Vill föräldrarna fostra sina barn enligt den religion de bekänner sig till är de fria att göra detta på barnens fritid inom ramen för sina samfund och organisationer. Skolans uppgift ska vara att fostra självständiga, kritiskt tänkande individer.  NYAMKO SABUNI

FAKTA

Nyamko Sabuni är riksdagsledamot (fp) och sitter med i partiets ledning.
Hon anser att Ayaan Hirsi Ali är en pionjär och att pionjärer alltid har varit tvungna att överdriva för att staka ut något nytt.