Rädda Alliansen och KD – riv upp DÖ

KD:s partiledare Ebba Busch Thor.
Foto: Per Groth
Christopher Dywik (KD), gruppledare i Kalmar kommun, delegat och motionär.

Alliansen kan endast räddas om vi lämnar Decemberöverenskommelsen.

Kvarstår DÖ kommer Alliansen fortsätta att decimeras och för lång tid framöver. Det kommer dessvärre även innebära att KD med största sannolikhet åker ur riksdagen nästa val, skriver Christopher Dywik (KD), gruppledare i Kalmar.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

Nu pågår Kristdemokraternas riksmöte i Västerås. Under fyra dagar ska hundratals delegater ifrån hela Sverige debattera och besluta om principprogram, stadgar och tillsammans forma Kristdemokraternas framtida politik. Men det finns en fråga som ligger som en blöt filt över riksmötet och alla dess beslut – Decemberöverenskommelsen (DÖ).

Så länge som Kristdemokraterna är en del av DÖ spelar nämligen övriga motioner, hur viktiga och kloka de än må vara, en mycket liten roll. Detta eftersom vi i realiteten har förbundit oss vid att inte försöka driva igenom vår politik. Vi får skälla och gnälla, men när det kommer till kritan så ska vi snällt lämna walk-over även till de mest galna vänster-förslagen.

Försvararna av DÖ har sagt att landet måste kunna styras trots dagens exceptionella läge där inget block får en egen majoritet, och utan att ge inflytande. Det har sagts att DÖ enbart är en överenskommelse om spelreglerna kring hur den ekonomiska politiken ska hanteras i riksdagen.


Jag håller inte med.

Om vi bortser ifrån att det knappast är särskilt exceptionell i ett flerpartisystem att kompromisser måste göras med andra partier för att få styra landet. Så har det med all tydlighet visat sig att DÖ inte enkom handlade om stabilitet, utan om att pacificera Alliansen. 

Det blev inte mer dialog – det blev mindre. Och statsminister Stefan Löfven har gång på gång visat att han inte är intresserad att hitta breda lösningar. Vi har i stället fått se försämringar av RUT- och ROT-avdraget, en höjning av drivmedelsmoms, högre arbetsgivaravgifter för unga, en tvångskvoterad familjesäkring, ett avskaffande av vårdnadsbidraget och av det nu i kristider så viktiga gåvoskatteavdraget.

Det man hoppades att stoppa genom DÖ har i stället burits fram av DÖ. SD uppfattas numera som det enda oppositionspartiet och har fått större makt än någonsin.

Det är nog nu! Situationen är inte särskilt unik eller omöjlig att lösa så länge som den politiska viljan finns. Det handlar om att samtala, förhandla, kompromissa för att hitta breda och långsiktiga lösningar över blockgränserna. Det är statsmannaskap, det är att ta ansvar. Att sitta med armarna i kors och titta på när Löfven lämnar över makten över svensk politik till ytterlighetspartierna MP och V är lika oacceptabelt som att vi genom DÖ gjort SD till det enda reella oppositionspartiet.


Vi befinner oss i ett läge där 7 av 10 av KD-väljare vill riva upp DÖ, och glädjande nog börjar nu allt fler distrikt höja sin röst. En röst på Kristdemokraterna får aldrig uppfattas som bortkastad. För den som väljer att lägga sin röst på Kristdemokraterna ska det alltid vara en självklarhet att partiet och dess företrädare kommer göra sitt yttersta för att leverera kristdemokratisk politik till våra väljare.

Vissa hävdar att Alliansen kommer splittras om KD skulle börja jobba för att avveckla DÖ. Jag delar inte den uppfattningen, tvärtom kan Alliansen endast räddas om vi lämnar DÖ. Kvarstår DÖ kommer Alliansen inte bara fortsätta att decimeras och för lång tid framöver uppfattas som ett svagt och opålitlig alternativ av borgerliga och icke-socialistiska väljare. Det kommer dessvärre också innebära att KD med största sannolikhet kommer uppfattas som irrelevanta och vi kommer med största säkerhet få lämna riksdagen efter nästa val - och därmed är det slutet för Alliansen.

Låt oss rädda Alliansen – riv upp Decemberöverenskommelsen!


Christopher Dywik (KD)

Gruppledare i Kalmar kommun, delegat och motionär