Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

PUT och familjeåterförening – för HBTQI-personers skull

Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL, och Frank Berglund, vice förbundsordförande RFSL.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin / Elisabeth Ohlson Wallin

Alla partier som säger sig stå upp för hbtqi-personers rättigheter måste visa det i handling när beslut nu ska fattas om Sveriges migrationspolitik.

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd som huvudregel och att hbtqi-personer ska sluta diskrimineras i fråga om familjeåterförening, skriver 22 RFSL-ordförande.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten.

DEBATT. Runtom i Sverige genomförs Pridefestivaler. Nu har startskottet för Stockholm Pride gått.

Trots att detta år är annorlunda fortsätter vi att fira viktiga segrar, samtidigt som vi ser hur situationen riskerar att försämras kraftigt för några av de mest utsatta i vårt community – asylsökande hbtqi-personer.

Snart presenteras resultatet av förhandlingarna om den framtida migrationspolitiken. Många av de förslag som den parlamentariska migrationskommittén behandlar skulle om de blev verklighet slå hårt mot människor på flykt i allmänhet, och mot hbtqi-personer i synnerhet.

Hbtqi-personer från hela världen flyr till Sverige för att undkomma trakasserier och övergrepp de utsatts för i sina ursprungsländer. Samkönade relationer är kriminaliserade i över 70 länder. 

I vissa länder riskerar hbtqi-personer att straffas med döden.

Utsatta grupper

RFSL driver sedan 1970-talet ett omfattande internationellt arbete för hbtqi-personers mänskliga rättigheter. RFSL arbetar med hbtqi-frågor inom FN, och samarbetar i dag med 50 syskonorganisationer som verkar under svåra omständigheter i olika delar av världen. 

Dagligen tar vi del av vittnesmål om hur situationen för hbtqi-personer ser ut globalt. 

Förslagen som kommittén diskuterar kommer att slå extra hårt mot utsatta grupper, som till exempel hbtqi-personer, som flyr sina ursprungsländer. 

Att enbart bevilja tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd skulle leda till försämrad hälsa samt försvårade möjligheter till traumabehandling och etablering.

Permanenta uppehållstillstånd

Införande av tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel förutsätter att man flyr en situation som är tillfällig och övergående. Så ser inte verkligheten ut för hbtqi-personer. 

Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck är sällan tillfälliga egenskaper, och förföljelsen av hbtqi-personer förändras inte under ett fåtal år.

Kommittén föreslår även en mer restriktiv familjeåterförening. RFSL ser med oro på följderna som kan komma av att endast de som ryms inom begreppet ”kärnfamilj” omfattas av rätten till familjeåterförening. 

Hbtqi-personer kan inte alltid visa att de varit äkta makar eller sammanbott i ursprungslandet eftersom detta kan ha varit straffbart. 

RFSL kräver

RFSL är också bekymrade över hur kommittén ignorerar viktiga rekommendationer som FN:s flyktingorgan UNHCR har utfärdat till Sverige. UNHCR anser att man bör ta bort juridiska, ekonomiska och praktiska hinder för familjeåterförening och att alla ska ges en säker och stabil uppehållsstatus.

Vi känner skam och sorg inför att våra makthavare överväger att förkasta mänskliga värden i utformandet av den framtida asyl- och migrationspolitiken. 

Konsekvensen av införandet av en sådan asylpolitik är att fler människor kommer att dö, antingen på en farlig flyktväg eller i land där de förföljs. 

Det kan vi aldrig acceptera.

RFSL kräver: 

att Sverige följer UNHCRs rekommendationer i utformningen av den framtida migrationspolitiken,

att Sverige för en migrationspolitik som skyddar de allra mest utsatta och sårbara grupperna, inklusive hbtqi-personer,

att det civila samhällets kunskap om de humana konsekvenserna av en restriktiv migrationspolitik tas i beaktande,

att permanenta uppehållstillstånd ska vara norm,

att Sverige tar bort att juridiska, ekonomiska och praktiska hinder för familjeåterförening och

att hbtqi-personer inte ska diskrimineras i fråga om familjeåterförening 

Regnbågsflaggan räcker inte

Att delta i Pride förpliktigar. Det räcker inte att vifta med regnbågsflaggan. 

Alla partier som säger sig värna hbtqi-personers rättigheter har också ett ansvar för att stå upp för de hbtqi-personer som tvingas fly.


Av Deidre Palacios 

Förbundsordförande RFSL

Frank Berglund

Vice förbundsordförande RFSL

Ida Curtsdotter Karhu

Ordförande RFSL Kalmar

Nadja Aria-Garystone

Ordförande RFSL Göteborg

Joakim Isaksson Markström

Ordförande RFSL Luleå och norra Norrbottens län

Jacob Tardell

Ordförande RFSL Stockholm 

Maria Edin

Ordförande RFSL Västernorrland

Alex Lithander

Ordförande RFSL Gotland

Emelie Östbring

Ordförande RFSL Helsingborg

Joakim Johansson

Ordförande RFSL Norrköping

Marcus Pettersson

Ordförande RFSL Skaraborg

Louise Arvidsson

Ordförande RFSL Kristianstad

Kenan Jozwiak

Ordförande RFSL Malmö

Koko Molande

Ordförande RFSL Umeå

Edy Magnusson

Ordförande RFSL Halland

Gunilla Albert

Ordförande RFSL Västmanland

Nina Klingberg

Ordförande RFSL Kronoberg

Stina Nilss

Ordförande RFSL Sjuhärad

Mikael Selg

Ordförande RFSL Dalarna

Robin Nordh

Ordförande RFSL Motala 

Arvin Hembäck

Ordförande RFSL Gävleborg  

Hanna Mischa Daun

Ordförande RFSL Linköping